Bank/Finans

Fagområdet for norske banker og finansinstitusjoner. Basen er en tilleggsmodul og forutsetter abonnement på våre øvrige baser.


Få gratis demo

Bank/Finans

 

Praktiske verktøy

Praktiske verktøy

 • Dokumentpakker - praktiske dokumenter/verktøy
  samlet i ulike pakker
 • Eksempelregnskap med noter for
  • IFRS
  • Forenklet IFRS
  • Norske regler
 • Sjekklister for
  • Noteopplysninger
   • IFRS
   • Forenklet IFRS
   • Norske regler

Oppdaterte kilder

 • Årsregnskapsforskriften for banker, finansieringsforetak
  og morselskap for slike
 • Banksikringsloven (norsk & engelsk) m/forskrifter
 • Finansavtaleloven m/forskrifter
 • Finansieringsvirksomhetsloven (norsk & engelsk) m/forskrifter
 • Finanstilynsloven (norsk og engelsk) m/forskrifter
 • Forretningsbankloven (norsk & engelsk) m/forskrifter
 • Hvitvaskingsloven (norsk & engelsk) m/forskrifter
 • Kredittilsynsloven (norsk & engelsk) m/forskrifter
 • Sparebankloven (norsk & engelsk) m/forskrifter
 • Andre lover og forskrifter relatert til bank
 • Relevante rettsavgjørelser
 • Uttalelser og rundskriv fra Finanstilsynet, Lovavdelingen, Skattedirektoratet, m.m.
 • Presedensvedtak fra Finanstilsynet

Gratis demotilgang

Dynamiske Sjekklister

Tilpass sjekklister til ditt behov – vi oppdaterer ved endringer

 • Lag maler
 • Fjern ikke-aktuelle punkter
 • Legg inn kommentarer
 • Fyll ut sjekklisten direkte i dib
 • Gjenbruk år etter år
 • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert
  – den jobben tar vi

Våre kunder om dib

"Jeg synes dib er oversiktlig og letthåndterlig. dib er en bra kvalitetssikring og et godt oppslagsverk for meg som rådgiver og konsulent. Jeg kan betjene mine kunder på en raskere og mer kvalitetsbevisst måte. Jeg sparer mye tid på å bruke dib og liker at det er enkelt å dele innhold med kollegaer og kunder gjennom videresendingsfunksjonen."

- Martin Hertzman
Lønn/HR Konsulent, Azets Insight AS

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder