Bilgodtgjørelse

2017 2016
Skattefrie satser Statens satser Skattepliktig hvis statens satser brukes Skattefrie satser Statens satser Skattepliktig hvis statens satser brukes
0 til 10 000 km med egen bil Både i Norge og utlandet


kr 3,50/km
kr 4,10/km kr 0,60/km


kr 3,80/km
kr 4,10/km kr 0,30/km
Tromsø og elbil(FN Gjelder kun helt batteridrevne biler FN) i Norge kr 4,20/km kr 0,70/km kr 4,20/km kr 0,40/km
Elbil(FN Gjelder kun helt batteridrevne biler FN) i utlandet kr 4,10(FN dib har fått bekreftet fra KMD at elbil i utland skal anses som bil FN) kr 0,60/km kr 4,10(FN dib har fått bekreftet fra KMD at elbil i utland skal anses som bil FN) kr 0,30/km
Over 10 000 km med egen bil I Norge kr 3,45/km kr 0/km

kr 3,45/km
kr 3,45/km kr 0/km
Tromsø kr 3,55/km kr 0,05/km kr 3,55/km kr 0,10/km
Elbil(FN Gjelder kun helt batteridrevne biler FN) i Norge kr 4,20/km kr 0,7/km kr 4,20/km kr 0,75/km
I utlandet kr 3,45/km kr 0/km kr 3,80/km kr 3,45/km kr 0/km
Elbil(FN Gjelder kun helt batteridrevne biler FN) i utlandet kr 3,45/km(FN dib har fått bekreftet fra KMD at elbil i utland anses som bil FN) kr 0/km kr 3,80/km kr 3,45/km(FN dib har fått bekreftet fra KMD at elbil i utland anses som bil FN) kr 0/km
Tillegg per passasjer kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km
Tilhengertillegg kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km
Tillegg skogs- og anleggsvei kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km

I 2016 og 2017 er statens satser for kilometergodtgjørelse uendret, mens Skattedirektoratets skattefrie satser er redusert. Dvs. at dersom det i 2016 og 2017 utbetales kilometergodtgjørelse etter statens satser, må det skattes av differansen mellom statens sats og den skattefri satsen, se tabell over. For de som velger å bruke Skattedirektoratets satser, fungerer skattefri bilgodtgjørelse på samme måte som tidligere.

For 2016 reduseres ikke den skattefrie satsen for kjøring i utlandet med kjørelengden. Slik kjøring må derfor holdes utenfor ved beregningen av om kjøring med kilometergodtgjørelse overstiger 10 000 km i inntektsåret.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder