Bokføring

Bokføring gir deg raske svar på konteringsspørsmål og er samtidig et verktøy for å sikre god intern kontroll og bokføringsrutiner i henhold til lov og forskrift.

Aktuelle satser og frister


Få gratis demo

Merverdiavgift

 

Søk på tema

Søk på tema

Temaoppslagene er utarbeidet og vedlikeholdes av vår fagavdeling for å gi deg den beste oversikt og veiledning til aktuelle problemsstillinger. Tema gir deg konteringsforslag, praktiske verktøy og reltaterte kilder - alltid oppdatert.

Oppdaterte kilder

 • Bokføringsloven
 • Bokføringsforskriften og andre relevante forskrifter
 • Bokføringsstandarder (GBS)
 • Relevante forarbeider
 • Uttalelser fra Skatteetaten, Finansdepartementet, Revisorforeningen m.m.
 • Relevante rettsavgjørelser

Praktiske verktøy

Praktiske verktøy

 • Sjekklister
  • Gjennomgang av bokføring og bokføringsrutiner (norsk/engelsk)
  • Tilleggskrav særskilte næringer
 • Avstemmingsskjemaer for balanseposter

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder