Bokpakken IFRS

Bokpakken inneholder to utgivelser fra IASB som gjør deg i stand til å følge med på utviklingen innen IFRS.

Bokpakke

A Guide through IFRS (Green Book)

Denne boken inneholder kryssrefereranser mellom standardene og veiledninger som kan være nyttig for implementering og opplæring i IFRS. Oppdateres årlig per 1. juli med nye standarder og fortolkninger utstedt frem til dette tidspunkt, men inkluderer ikke standarder som blir erstattet.

Bokpakke

IFRS (Red Book)

Boken inkluderer den konsoliderte teksten i standarder og fortolkninger som er utstedt per 1. januar. Den inkluderer også standarder med effektiv dato etter 1. januar, men ikke standardene som blir erstattet av de nye standardene. For eksempel er IFRS 15 inkludert, men ikke standardene som den erstatter (IAS 18, IAS 11).

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder