Bokpakken Skatt

Bokpakken inneholder to av Universitetsforlagets titler innen skatt.


Bedrift, selskap og skatt

Bedrift, selskap og skatt

Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere. 6. utgave, Frederik Zimmer

Boken behandler først og fremst rettsreglene om inntektsbeskatning av næringsvirksomhet, enten denne drives som enkeltpersonforetak eller i selskaps form. Også selskapsdeltakeres og aksjonærers skatterettslige stilling behandles. Et hovedformål er å gi en grunnleggende og inngående fremstilling der nytt og eldre rettsstoff gjøres til gjenstand for en systematisk analyse.

Les mer


Lærebok i skatterett

Lærebok i skatterett

7. utgave, Frederik Zimmer

Denne boken gir en samlet og systematisk fremstilling av inntektsskatteretten. Det er lagt særlig vekt på å trekke frem de prinsipielle linjene i stoffet. Oppmerksomheten blir derfor først og fremst rettet mot fagets grunnbegreper, grunnstruktur og grunnleggende teknikker. Omfattende analyse av Høyesteretts praksis er med på å gi fremstillingen et jordnært preg. Reglene er satt inn i en rettspolitisk sammenheng, og boken har et avsnitt om metodespørsmål i skatteretten, der også problemene ved omgåelse av skatteregler er gitt en bred behandling.

Les mer

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder