Bokpakker

Bokpakken Selskapsrett

Bokpakken Selskapsrett

Bokpakken inneholder tre av Universitetsforlagets sentrale titler innen selskapsrett. Siste utgave av Aarbakkes kommentarutgave til aksjelovene er blant disse.

  • Aksjeloven og allmennaksjeloven. Kommentarutgave 3. utgave, 2012
  • Om oppkjøp av selskaper og virksomhet
  • Ansvarlige selskaper og indre selskaper. 7 utgave 2010
  • Fusjon og fisjon av selskaper

Les mer

Bokpakken IFRS

IFRS Red Book

Bokpakken inneholder to utgivelser fra IASB som gjør deg i stand til å følge med på utviklingen innen IFRS.

  • A Guide through IFRS (Green Book)
  • IFRS (Red Book)

Les mer

 

Bokpakken Skatt

Bokpakken Skatt

Bokpakken inneholder to av Universitetsforlagets titler innen skatt.

  • Bedrift, selskap og skatt, Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere. 6. utgave
  • Lærebok i skatterett, 7. utgave

Les mer

 

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder