Børs/Verdipapirer

Dette fagområdet omfatter relevante selskapsrettslige dokumenter med henvisning til oppdaterte lover og forskrifter m.m. Advokatfirmaet Simonsen er samarbeidspartner og bistår med utvikling og kvalitetssikring av maler, sjekklister og annet innhold.


Få gratis demo

Børs/Verdipapirer

 

Temaoppslag

For å gi deg den beste oversikten på en problemstilling innen skatt, har vi laget temaoppslag med veiledninger som oppsummerer reglene på ulike tema.

I tillegg får du henvisninger til relevant regelverk og nyttige verktøy som du kan bruke til å løse praktiske utfordringer i ditt arbeide.

Søk på tema

Søk på tema

Tema gir deg oversikt og veiledning til aktuelle problemstillinger med relaterte kilder og praktiske verktøy

Praktiske verktøy

Praktiske verktøy

 • Prosessbeskrivelser
 • Sjekklister
 • Søknad om notering
 • Informasjonsdokument
 • Prospekt
 • Innsider/flaggeplikt og meldeplikt
 • Standardvedtekter for verdipapirfond/foretak
 • Veiledning ifm intern kontroll
 • Andre relaterte aktuelle dokumenter

Oppdaterte kilder

 • Verdipapirhandelloven m/forskrifter, forarbeider og lovspeil
 • Børsloven m/forskrifter, forarbeider og lovspeil
 • Verdipapirregisterloven m/forskrifter og forarbeider
 • Verdipapirfondloven m/forskrifter og forarbeider
 • EU direktiver og forordninger og annet regelverk.
 • Uttalelser, sirkulærer og rundskriv
  • Oslo Børs
  • Finanstilsynet
  • Justisdepartementet, DnR, Skatteetaten mv
 • Avgjørelser og vedtak
  • Børsklagenemndens vedtak
  • Børsstyrets vedtak
  • Avgjørelser fra Fondsmeglerforbundets Etiske Råd
  • Avgjørelser fra Norges Finansanalytikers Forening
  • Relevante rettsavgjørelser
 • Aktuelle fagartikler fra advokatfirmaet Simonsen

Gratis demotilgang

Dokumentgenerator

Fyll ut alle dokumentene i én operasjon

 • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
 • Se endringene "live" mens du fyller ut
 • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder