Nyheter

BRIS (Business Register Interconnection System) ble tilgjengelig fra 8. juni 2017

BRIS er en portal som er utviklet av EU, hvor du kan søke på foretaksopplysninger på tvers av landegrensene. Tjenesten gjelder for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, europeiske selskaper og norskregistrerte utenlandske foretak, samt tilsvarende organisasjonsformer i utlandet. Mer

Innsending av årsregnskap

| Tags: Årsregnskap

Fristen for å sende inn regnskapet er 31. juli. Kapasiteten hos Regnskapsregisteret anses i år som god. Mer

Forslag om fritak for merverdiavgift for redningsfartøy

| Tags: Merverdiavgift

Det foreslås at redningfartøy fritas for merverdiavgift uansett lengde. Mer

Forslag til ny revisorlov

| Tags: Revisjon

Ny og mer omfattende lov hvor særnorske krav i hovedsak er borte, men allikevel tydeligere og lettere å forholde seg til. Mer

Regjeringen foreslår forenklinger i regnskapsloven

| Tags: Årsregnskap

Finansdepartementet har i dag lagt frem et forslag til endringer i regnskapsloven. Endringene er en del av regjeringens forenklingsarbeid. Mer

Review of the financial reporting for Oceanteam ASA

| Tags: IFRS

The review focused primarily on the Company's presentation of the revaluation deficit in profit and loss with accompanying notes and the disclosure of revenues. Mer

Kontroll av finansiell rapportering - I.M. Skaugen SE

| Tags: IFRS

Kontrollen har i hovedsak omfattet foretakets måling av virkelig verdi ved innregning av en kjøpsopsjon på to skip. Mer

IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments

| Tags: IFRS

The IFRS Interpretations Committee has developed IFRIC 23 to address how to reflect uncertainty in accounting for income taxes. Mer

Differensiert arbeidsgiveravgift - ESA har godkjent unntaksregel på nytt

| Tags: Lønn

ESA har avgjort at en unntaksregel i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift vil være forenlig med EØS-avtalen. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder