Nyheter

IFRS for SMEs Update - April 2016

| Tags: IFRS

This months issue contains an update on global use of the IFRS for SMEs and a status report on IFRS for SMEs translations. Mer

Eksempelsamling med nye revisjonsberetninger

| Tags: Revisjon

Eksempelsamlingen er oppdatert som følge av at ISA 700 og følgende relaterte standarder er oppdatert. De nye malene søker å gi bedre kommunikasjon med regnskapsbrukerne, samt økt åpenhet og forbedringer i struktur og lesbarhet. Mer

Utfordringer for kommunens kontrollutvalg

De folkevalgte gir i praksis fra seg kontroll og styring ved opprettelse av IKS.Dersom en eierkommune i et IKS ønsker en endring i forhold til det styret foreslår, må i utgangspunktet alle representantskapsmedlemmene ta saken tilbake til sine kommunestyrer og i «verste fall» utarbeide nye budsjettforslag etc. Mer

Ingen nye samkommuner fremover

| Tags: Kommunerevisjon, Kommuneøkonomi

Slutt på mulighet for å lage samkommuner fra 25. april 2016. Eksisterende samkommuner skal avvikles innen 1. januar 2010. Mer

IASB Update April 2016

| Tags: IFRS

The topics for discussion at IASB's April meeting were amongst others insuranca and IFRS 9, Disclosure Initiative, Conceptual Framework as well as Goodwill and Impairment. Mer

Nedskrivningstesting - under vurdering

| Tags: IFRS

IASB vurderer mulige måter å forbedre goodwill nedskrivningstester på for sikre at tap ved verdifall ikke tas for sent og dermed gir overvurdert goodwill i balansen. Mer

Kontroll av finansiell rapportering – Polarcus Ltd

| Tags: IFRS

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte forhold i årsregnskapet til Polarcus Limited for 2014, og kontrollen har i hovedsak omfattet rapportering rundt forutsetningen for fortsatt drift og tilknyttede opplysningskrav i årsregnskapet for 2014 og kvartalsrapporter for andre og tredje kvartal 2015. Mer

Opptak av konvertibelt lån - mal låneavtale

| Tags: Selskapsrett

Konvertible lån kan være økonomisk gunstige for både kreditor og selskapet. Dersom du skal ta opp eller gi et konvertibelt lån, må du følge reglene i asl./asal. § 11-1 mv. I dib finner du nå både mal for selve låneavtalen og alle nødvendige selskapsdokumenter som f.eks. protokoller. I prosessbeskrivelsen som heter "Opptak av konvertibelt lån" har vi samlet alle malene slik at de enkelt kan fylles ut i én omgang, samt at du får en forklaring av lovens vilkår. Mer

Amendments to IFRS 15

| Tags: IFRS

IASB has issued amendments to the Revenue Standard, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, clarifying some requirements and providing additional transitional relief for companies that are implementing the new Standard. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder