Nyheter

Nedskrivningstesting - under vurdering

| Tags: IFRS

IASB vurderer mulige måter å forbedre goodwill nedskrivningstester på for sikre at tap ved verdifall ikke tas for sent og dermed gir overvurdert goodwill i balansen. Mer

Kontroll av finansiell rapportering – Polarcus Ltd

| Tags: IFRS

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte forhold i årsregnskapet til Polarcus Limited for 2014, og kontrollen har i hovedsak omfattet rapportering rundt forutsetningen for fortsatt drift og tilknyttede opplysningskrav i årsregnskapet for 2014 og kvartalsrapporter for andre og tredje kvartal 2015. Mer

Opptak av konvertibelt lån - mal låneavtale

| Tags: Selskapsrett

Konvertible lån kan være økonomisk gunstige for både kreditor og selskapet. Dersom du skal ta opp eller gi et konvertibelt lån, må du følge reglene i asl./asal. § 11-1 mv. I dib finner du nå både mal for selve låneavtalen og alle nødvendige selskapsdokumenter som f.eks. protokoller. I prosessbeskrivelsen som heter "Opptak av konvertibelt lån" har vi samlet alle malene slik at de enkelt kan fylles ut i én omgang, samt at du får en forklaring av lovens vilkår. Mer

Amendments to IFRS 15

| Tags: IFRS

IASB has issued amendments to the Revenue Standard, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, clarifying some requirements and providing additional transitional relief for companies that are implementing the new Standard. Mer

Konserndannelse og konsolidering

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Hva er et konsern og hvordan skal konsernets regnskap utarbeides? Mer

Høyesterett har vurdert om Singapore skulle anses som et lavskatteland

| Tags: Skatt

Spørsmålet var om gevinst fra salg av aksjer i et utenlandsk rederiselskap omfattes av fritaksregelen i skatteloven § 2-38. Dette beror på om rederiselskapet skal anses hjemmehørende i et lavskatteland, jf. skatteloven § 10-63. Singapore ble ansett som et lavskatteland og gevinsten var således skattepliktig. Mer

IFRS for SMEs Update - March 2016

| Tags: IFRS

This months issue contains an updated guide to the IFRS for SMEs, update on selection process for membership of the SMEIG and statur report on IFRS for SMEs translations. Mer

Forslag om fritak for merverdiavgift ved utdeling av næringsmidler på veldedig grunnlag

| Tags: Merverdiavgift

Det foreslås å innføre fritak for beregning av uttaksmerverdiavgift på mat- og drikkevarer som gis bort til veldedige organisasjoner. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder