Nyheter

Forslag om fritak for merverdiavgift ved utdeling av næringsmidler på veldedig grunnlag

| Tags: Merverdiavgift

Det foreslås å innføre fritak for beregning av uttaksmerverdiavgift på mat- og drikkevarer som gis bort til veldedige organisasjoner. Mer

IASB Update March 2016

| Tags: IFRS

IASB met in public from 15 to 16 March 2016 and some of the topics for discussion were Conceptual Framework, Amendments to IFRS 4, IFRS 3 Business Combinations Definition of a business and Goodwill and Impairment. Mer

Issue 9 of the IASB Investor Update

| Tags: IFRS

This issue includes views from Jin Liqun, first President of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), an overview of IFRS 16 Leases and information on investor materials and current events. Mer

Lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten

| Tags: Lønn, Skatt

I mars 2015 ga Finansdepartementet professor emeritus Frederik Zimmer i oppdrag å utrede en lovfestet skatterettslig omgåelsesnorm. Utredningen, inklusive forslag til ny regel om omgåelse, ble lagt frem den 15. mars 2016 og kan leses i dib, se link under Relaterte kilder. Mer

Retningslinjer for vurdering av virksomhet i skog

| Tags: Skatt

Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for å sikre en enhetlig og konsekvent praksis for vurderingen av virksomhet i skog. Retningslinjene skal legges til grunn ved ligningsbehandlingen fra og med inntektsåret 2016. Mer

KOSTRA-tall for 2015 viser store forskjeller mellom kommunene

| Tags: Kommunerevisjon, Kommuneøkonomi

Det er fortsatt store variasjoner mellom kommuner, både i dekningsgrader, kostnad per enhet og prioriteringer. Hvorvidt det er reelle forskjeller eller feilrapportering, må den enkelte kommune svare for. Trolig er det litt begge deler. Mer

Sikringsfondsavgiften for banker (Bankenes Sikringsfond)

| Tags: Bank/finans, IFRS

Forpliktelse til å betale sikringsfondsavgift inntrer 1. januar hvert år, og det er ingen automtisk rett til refusjon av avgiften ved uttreden av ordningen i løpet av året. Finanstilsynets vurdering er dermed at hele forpliktelsen må innregnes 1. januar. Mer

Kontroll av finansiell rapportering (Helgeland Sparebank)

| Tags: Bank/finans, IFRS

Det primære fokus i kontrollen har vært å identifisere virksomhet eller engasjementer som potensielt kan ha en risiko utover ordinær sparebankvirksomhet, og påse at disse forholdene er innregnet, målt og opplyst om i regnskapet i henhold til IFRS. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder