Nyheter

Endorsement Status Report Update

| Tags: IFRS

On 12 December 2013, the IASB issued Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle and Annual Improvements to IFRSs 2011–2013 Cycle. Therefore, EFRAG has updated the EFRAG Endorsement Status Report. Mer

IASB concludes 2010–2012 & 2011–2013 Annual Improvements Cycles

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

IASB has issued Annual Improvements to IFRSs 2010–2012 Cycle and Annual Improvements to IFRSs 2011–2013 Cycle. Mer

Vi har nå lagt inn tre nye maler relatert til oppsigelse av arbeidstaker

| Tags: Aksjeselskaper, Lønn

Vi har nå lagt inn 3 nye maler på engelsk relatert til oppsigelse av arbeidstaker. Mer

IIRC has released a framework for integrated reporting

| Tags: IFRS, Årsregnskap

The release of the International Integrated Reporting Framework on Monday 9 December 2013, marks an important milestone in the market-led evolution of corporate reporting. Mer

New ED: Annual Improvement to IFRSs 2012-2014 Cycle

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

IASB has published for public comment an Exposure Draft of five proposed amendments to four IFRSs under its annual improvements project. The project provides a streamlined process for dealing efficiently with a collection of narrow-scope amendments to IFRSs. Mer

BFU 16/13: Spørsmål om donasjoner skal med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift

| Tags: Merverdiavgift

Skal en donasjon til en ideell organisasjon som blir gitt i forbindelse med et varekjøp tas med i selgers merverdiavgiftsgrunnlag? Mer

BFU 15/13: Utbyggers avgiftsplikt ved levering av tilleggsytelser til kjøpere av nye andelsleiligheter

| Tags: Merverdiavgift

Et selskap som oppfører boliger i egen regi har stilt spørsmål angående de avgiftsmessige konsekvensene når kjøpere av andeler i et borettslag foretar endringer i form av tilleggsytelser (tilvalg). Selskapet har ingen ansatte og er av den grunn ikke avgiftspliktig etter mval. § 3-26, og faller utenfor merverdiavgiftsloven, jf. mval. § 3-11 (1) Mer

SKD prinsipputtalelse: Tap på krav ved bruk av kredittforsikring - mval. § 4-7

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har publisert svar på spørsmålet om en næringsdrivende som får dekket et konstatert tap gjennom kredittforsikring fortsatt har adgang til å tilbakeføre tidligere beregnet utgående tap på fordringen i medhold av mval. § 4-7, jfr. fmva. § 4-7-1. Mer

Fem nye maler vedrørende oppsigelse av arbeidstaker

| Tags: Aksjeselskaper, Lønn

Vi har nå lagt inn 5 nye maler relatert til oppsigelse av arbeidstaker. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder