Nyheter

Oppdaterte IFRS eksempelregnskap, noter og sjekklister for bank

| Tags: Bank/finans

Eksempelregnskapene, notene og sjekklistene er oppdatert for utarbeidelse av årsregnskap for regnskapsåret 2013. Mer

Oppdaterte forenklet IFRS eksempelregnskap, noter og sjekklister

| Tags: IFRS

Eksempelregnskapene, notene og sjekklistene er oppdatert med henblikk på utarbeidelse av årsregnskap for regnskapsåret 2013. Mer

NRS 9 Fusjon er endret som en følge av endringene i aksjelovene 1. juli 2013.

| Tags: Årsregnskap

NRS 9 er endret etter forutgående høring. Overkursfond er ikke lenger omtalt i aksjelovene, men det følger av regnskapsloven § 6-2.C.I at overkurs skal vises som del av innskutt egenkapital. Som en følge av endringene i aksjelovene, er overkursfond byttet ut med overkurs i NRS 9. Mer

EY Nyhetsbrev regnskap - Desember 2013

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Formålet med nyhetsbrevet er å orientere om aktuelle saker innenfor regnskapsverden, med fokus på IFRS og god regnskapsskikk. Nyhetsbrevet gis ut kvartalsvis og retter seg mot produsenter og brukere av regnskap og andre med interesse for emnet. Mer

Oppdaterte IFRS eksempelregnskap, noter og sjekklister på norsk og engelsk

| Tags: IFRS

Eksempelregnskapene, notene og sjekklistene er oppdatert med henblikk på utarbeidelse av årsregnskap for regnskapsåret 2013. Mer

Lovforslagene i Statsbudsjettet for 2014 er vedtatt

| Tags: Skatt

Skatteloven er endret, stort sett i tråd med forslagene som ble lagt frem ifm Statsbudsjettet for 2014, samt tilleggsproposisjonen. Endringene trer ikraft til ulik tid (15. mai 2012, fra og med inntektsåret 2013, fra og med inntektsåret 2014). Mer

Finanstilsynet advarer forbrukere om bruk av virtuelle valutaer

Det europeiske banktilsynet (European Banking Authority, EBA) advarer forbrukerne mot mulig risiko ved å kjøpe, handle med og inneha virtuelle valutaer slik som Bitcoin. Finanstilsynet har deltatt i utarbeidelsen av denne advarselen. Mer

NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler endret

| Tags: Årsregnskap

NRS har endret punkt 7.5.2, som regulerer regnskapsføring av endringer i estimat på fjerningsforpliktelser. Mer

Uttalelse om krav til personalliste for bilforhandlere

| Tags: Bokføring

Det er gitt unntak til krav om personalliste dersom 75% eller mer av omsetningen kommer fra virksomhet hvor det ikke er plikt til å føre personalliste. Skattedirektoratet har i en uttalelse gjort nærmere vurdering av hvordan unntaket kommer til anvendelse for bilforhandlere. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder