Nyheter

IFRS for SMEs Update - November 2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB's IFRS for SMEs Update is a staff summary of news relating to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Mer

Rundskriv fra Finanstilsynet: Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Rundskrivet omhandler regnskapsmessige forhold som Finanstilsynet har observert i løpet av det siste året og gjelder for utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat. Mer

Nye tema: Skjenkebevilling og vinlotteri på jobben

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift

Under tema Alkohol og tobakk har vi nå laget to konteringsforslag som gjelder skjenkebevilling og vinlotteri på jobben. Mer

IASB publishes proposals for narrow-scope amendments to IAS 27 Separate Financial Statements

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

IASB has published for public comment Exposure Draft: Equity Method in Separate Financial Statements (Proposed amendments to IAS 27). Mer

Prop. 23 L (2013-2014) Endringer i bl.a. permitteringslønnsloven og folketrygdloven

| Tags: Lønn

Arbeidsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag om endringer i lønnsgarantiloven, permitteringslønnsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven. Mer

Forslag til endringer i NRS 3 Hendelser etter balansedagen

| Tags: Årsregnskap

NRS foreslår å endre NRS 3 som en følge av nye muligheter for utbytte i aksjelovene som ble endret i juli 2013. Mer

NRS 16 Årsberetning er endret

| Tags: Årsregnskap

NRS har gjort to endringer i NRS 16 Årsberetning. Begge endringene har sammenheng med endringer i lov. Mer

Forslag til endringer av NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

| Tags: Årsregnskap

NRS foreslår å endre NRS 8 som en følge av nye muligheter for utbytte i aksjelovene som ble endret i juli 2013. Mer

Skjema: Ferieoversikt 2014

| Tags: Lønn

Skjemaet gir deg muligheten til å få oversikt over og planlegge ferieavviklingen per ansatt og samlet for bedriften i 2014. Mer

IASB Update - November 2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB met in public from 28 October-1 November 2013 at the IASB offices in London, UK. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder