Nyheter

IFRIC Update - November 2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The Interpretations Committee met in London on 12 and 13 November 2013. Mer

Endorsement Status Update

| Tags: IFRS

In the light of the endorsement by the European Commission of the Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27: Investment Entities, EFRAG has updated the EFRAG Endorsement Status Report. Mer

IASB completes important steps in reform of financial instruments accounting

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

IASB has announced the completion of a package of amendments to the accounting requirements for financial instruments. Mer

Nytt tema: Lønn og refusjon ved arbeidsmarkedstiltak

| Tags: Lønn

Tema tar for seg behandling av lønnsutbetaling til deltakere i arbeidsmarkedstiltak og bokføring av lønnsrefusjon fra NAV. Mer

Bruk av bitcoins - skatte- og avgiftsmessige konsekvenser

| Tags: Merverdiavgift, Skatt

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse redegjort for den skatte- og avgiftsmessige behandlingen av bitcoins ("virtuell valuta"). Mer

Motregningserklæring på engelsk

| Tags: Aksjeselskaper

Vi har nå utarbeidet en motregningserklæring på engelsk i basen. Denne kan benyttes ved konvertering av gjeld til egenkapital hvor motparten er av utenlansk opprinnelse. Mer

Mval. § 3-7 - omsetning av tjenester i form av adgang til prisutdelinger

| Tags: Merverdiavgift

I Skattedirektoratets fellesskriv gis tolkning av konsertunntaket i mval. § 3-7 (1). Mer

ESMA offentliggjør prioriterte områder for tilsyn av finansiell rapportering 2013

| Tags: IFRS

ESMA (European Securities and Markets Authority) har offentliggjort prioriterte områder for tilsyn av noterte foretaks finansielle rapportering 2013. Mer

Endringer i forslaget til statsbudsjett for 2014

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Regjeringen Solberg har lagt frem en tilleggsproposisjon til det opprinnelige forslaget til statsbudsjett for 2014. Mer

IASB Update - October 2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB met in public from 28 October-1 November 2013 at the IASB offices in London, UK. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder