Nyheter

Endorsement Status Update

| Tags: IFRS

In the light of the endorsement by the European Commission of the Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27: Investment Entities, EFRAG has updated the EFRAG Endorsement Status Report. Mer

IASB completes important steps in reform of financial instruments accounting

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

IASB has announced the completion of a package of amendments to the accounting requirements for financial instruments. Mer

Nytt tema: Lønn og refusjon ved arbeidsmarkedstiltak

| Tags: Lønn

Tema tar for seg behandling av lønnsutbetaling til deltakere i arbeidsmarkedstiltak og bokføring av lønnsrefusjon fra NAV. Mer

Bruk av bitcoins - skatte- og avgiftsmessige konsekvenser

| Tags: Merverdiavgift, Skatt

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse redegjort for den skatte- og avgiftsmessige behandlingen av bitcoins ("virtuell valuta"). Mer

Motregningserklæring på engelsk

| Tags: Aksjeselskaper

Vi har nå utarbeidet en motregningserklæring på engelsk i basen. Denne kan benyttes ved konvertering av gjeld til egenkapital hvor motparten er av utenlansk opprinnelse. Mer

Mval. § 3-7 - omsetning av tjenester i form av adgang til prisutdelinger

| Tags: Merverdiavgift

I Skattedirektoratets fellesskriv gis tolkning av konsertunntaket i mval. § 3-7 (1). Mer

ESMA offentliggjør prioriterte områder for tilsyn av finansiell rapportering 2013

| Tags: IFRS

ESMA (European Securities and Markets Authority) har offentliggjort prioriterte områder for tilsyn av noterte foretaks finansielle rapportering 2013. Mer

Endringer i forslaget til statsbudsjett for 2014

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Regjeringen Solberg har lagt frem en tilleggsproposisjon til det opprinnelige forslaget til statsbudsjett for 2014. Mer

IASB Update - October 2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB met in public from 28 October-1 November 2013 at the IASB offices in London, UK. Mer

Skattedirektoratets prinsipputtalelse om merverdiavgiftsforskriftens § 15-14-1 - importerte råvarer

| Tags: Merverdiavgift

I uttalelsen svarer Skattedirektoratet på spørsmålet om importerte råvarer skal tas med i vurderingen av om minst 80 % av totalomsetningen er knyttet til tilvirkning eller omsetning av medlemmenes produkter, jf. fmva. § 15-14-1 (2). Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder