Nyheter

Mval. § 3-7 - omsetning av tjenester i form av adgang til prisutdelinger

| Tags: Merverdiavgift

I Skattedirektoratets fellesskriv gis tolkning av konsertunntaket i mval. § 3-7 (1). Mer

ESMA offentliggjør prioriterte områder for tilsyn av finansiell rapportering 2013

| Tags: IFRS

ESMA (European Securities and Markets Authority) har offentliggjort prioriterte områder for tilsyn av noterte foretaks finansielle rapportering 2013. Mer

Endringer i forslaget til statsbudsjett for 2014

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Regjeringen Solberg har lagt frem en tilleggsproposisjon til det opprinnelige forslaget til statsbudsjett for 2014. Mer

IASB Update - October 2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB met in public from 28 October-1 November 2013 at the IASB offices in London, UK. Mer

Skattedirektoratets prinsipputtalelse om merverdiavgiftsforskriftens § 15-14-1 - importerte råvarer

| Tags: Merverdiavgift

I uttalelsen svarer Skattedirektoratet på spørsmålet om importerte råvarer skal tas med i vurderingen av om minst 80 % av totalomsetningen er knyttet til tilvirkning eller omsetning av medlemmenes produkter, jf. fmva. § 15-14-1 (2). Mer

Ny mal: Driftsbudsjett

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Malen viser budsjetterte inntekter og kostnader fordelt per måned og akkumulert gjennom året. Mer

Ny forskrift - Unntak fra kravet til redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger

| Tags: Aksjeselskaper, Revisjon, Styrearbeid

Fra 15. nov. 2013 er det ikke lenger et absolutt krav om å utarbeide redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger. Mer

Speil - endringer i bokføringsforskriften 1. januar 2014

| Tags: Bokføring

Forskriften er nå lagt inn i sin helhet slik den vil bli per 1. januar 2014. Den er speilet mot dagens bokføringsforskrift slik at du kan sammenligne paragraf for paragraf. Mer

IFRS for SMEs Update - October 2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB's IFRS for SMEs Update is a staff summary of news relating to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Mer

Ny mal: Periodiseringsbilag - forskuddsbetalt leasing

| Tags: Bokføring

Malen brukes ved periodisering av forskuddsbetalte leasingkostnader. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder