Nyheter

Ny mal: Driftsbudsjett

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Malen viser budsjetterte inntekter og kostnader fordelt per måned og akkumulert gjennom året. Mer

Ny forskrift - Unntak fra kravet til redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger

| Tags: Aksjeselskaper, Revisjon, Styrearbeid

Fra 15. nov. 2013 er det ikke lenger et absolutt krav om å utarbeide redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger. Mer

Speil - endringer i bokføringsforskriften 1. januar 2014

| Tags: Bokføring

Forskriften er nå lagt inn i sin helhet slik den vil bli per 1. januar 2014. Den er speilet mot dagens bokføringsforskrift slik at du kan sammenligne paragraf for paragraf. Mer

IFRS for SMEs Update - October 2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB's IFRS for SMEs Update is a staff summary of news relating to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Mer

Ny mal: Periodiseringsbilag - forskuddsbetalt leasing

| Tags: Bokføring

Malen brukes ved periodisering av forskuddsbetalte leasingkostnader. Mer

Nytt tema: Førstehjelpsutstyr/kurs

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Kjøp,salg og leie av førstehjelpsutstyr og førstehjelpskurs. Mer

Konsolideringsutelatelse for investeringsselskaper

| Tags: Årsregnskap

Overgangsregelen som tillater en lengre tidshorisont for vurdering av midlertidig eie for investeringsselskaper opprettholdes i påvente av ferdigstillelse av ny regnskapsstandard for øvrige foretak. Mer

Utsatt innregning av estimatavvik

| Tags: Årsregnskap

Adgangen til utsatt innregning av estimatavvik etter NRS 6 punkt 54 og 55 (korridormetoden) vil gjelde også i 2014. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder