Nyheter

Nytt tema: Førstehjelpsutstyr/kurs

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Kjøp,salg og leie av førstehjelpsutstyr og førstehjelpskurs. Mer

Konsolideringsutelatelse for investeringsselskaper

| Tags: Årsregnskap

Overgangsregelen som tillater en lengre tidshorisont for vurdering av midlertidig eie for investeringsselskaper opprettholdes i påvente av ferdigstillelse av ny regnskapsstandard for øvrige foretak. Mer

Utsatt innregning av estimatavvik

| Tags: Årsregnskap

Adgangen til utsatt innregning av estimatavvik etter NRS 6 punkt 54 og 55 (korridormetoden) vil gjelde også i 2014. Mer

Høringsutkast: Endringer i NRS 9 Fusjon

| Tags: Årsregnskap

Høringsfristen er 12. november 2013. Mer

Høring - Forslag om unntak fra bokføringsloven for statlige virksomheter

| Tags: Bokføring

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om unntak fra bokføringsregelverket for avgiftspliktige statlige forvaltningsorganer. Mer

Ny kalkulator: Firmabil vs egen bil

| Tags: Lønn, Skatt

Kalkulatoren sammenligner firmabilordningen mot bilgodtgjørelse og lønnskompensasjon. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder