Nyheter

Høringsutkast: Endringer i NRS 9 Fusjon

| Tags: Årsregnskap

Høringsfristen er 12. november 2013. Mer

Høring - Forslag om unntak fra bokføringsloven for statlige virksomheter

| Tags: Bokføring

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om unntak fra bokføringsregelverket for avgiftspliktige statlige forvaltningsorganer. Mer

Ny kalkulator: Firmabil vs egen bil

| Tags: Lønn, Skatt

Kalkulatoren sammenligner firmabilordningen mot bilgodtgjørelse og lønnskompensasjon. Mer

Nytt tema: Forsinkelsesrente skatte- og avgiftskrav

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Skatt

Omhandler bl.a. konto for bokføring og mva-behandling, tidspunkt for når forsinkelsesrenten påløper, rentesatsen og skattemessig fradragsrett. Mer

Nyhetsbrev regnskap av EY

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Formålet med nyhetsbrevet er å orientere om aktuelle saker innenfor regnskapsverden, med fokus på IFRS og God regnskapsskikk. Mer

Nytt tema: Premier - Innkjøp til lotterier eller konkurranser

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Skatt

Behandling av merverdiavgift og skattemessig fradrag for kostnader i forbindelse med premier til lotterier eller konkurranser. Mer

IASB has published an ED of proposed amendments to the IFRS for SMEs.

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The Exposure Draft is open for comments until 3 March 2014. Mer

Prop. 199 L (2012-2013): Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

| Tags: Lønn

Finansdepartementet foreslår i denne proposisjonen regler for et nytt kollektivt tjenestepensjonsprodukt. Forslaget er utformet som en ny lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven). Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder