Nyheter

ESA har godkjent avskrivningsregler for vindkraftverk

| Tags: Skatt

ESA har godkjent de nye reglene om hurtigere avskrivninger av driftsmidler i vindkraftverk. De nye reglene legger til rette for utbygging av mer fornybar energi i Norge. Mer

Skatteetaten reduserer momskrav for kulturhus

Nye vedtak vedrørende momskompensasjon for de to kulturhusene Stavanger konserthus og Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand ble fattet primo juli 2016. Begge kulturhusene får redusert sitt momskrav som følge av at rettskildebildet er endret. Dette vil kunne få stor betydning for flere kommuners kultur- og konserthus. Mer

Kontroll av finansiell rapportering - Statkraft og General Exploration Partners

| Tags: IFRS

Kontrollen i Statkraft AS gjelder den regnskapsmessig behandling av kraftkontrakter med innebygde valutaderivater, mens kontrollen i GEP har fokusert på ulike forhold tilknyttet deres andel i Atrush Blokken i Kurdistan. Mer

Kontroll av finansiell rapportering – vedtak om retting – Agder Energi AS

| Tags: IFRS

Kontrollen gjelder regnskapsmessig behandling av kraftkontrakter med innebygde derivater. Partene er ikke enige om den regnskapsmessige behandlingen av valutaderivatet. Mer

Høring om endring i bokføringsforskriften - SAF-T (Standard Audit File for Tax)

| Tags: Bokføring

Finansdepartementet har sendt på høring «Endringer i bokføringsforskriften mv. Standard dataformat for gjengivelse av elektronisk regnkapsmateriale». Mer

IASB proposes narrow-scope amendments to IFRS 3 and IFRS 11

| Tags: IFRS

The proposed amendments clarify both the definition of a business and how to account for previously held interests. Mer

Merverdiavgiftskompensasjonsregelverket - fortolkningsuttalelse

Brev til Skattedirektoratet, fra Finansdepartementet 27. juni 2016: Gjelder forståelsen av konkurransebegrensningsregelen i merverdiavgiftskompensasjonsloven. Uttalelsen vil kunne være av betydning for Skatteetatens behandling av saker om momskompensasjon ved investering og aktivitet knyttet til kultur- og konserthus. Mer

EFRAG Endorsement Status Report June 2016

| Tags: IFRS

ARC stemte 27. juni for IFRS 9 Financial instruments, og EFRAG har derfor oppdatert status rapporten sin. Mer

Regnskapslovutvalget - delutredning II

| Tags: Årsregnskap

Utvalget foreslår blant annet at små foretak ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning, og det blir enklere å velge avvikende regnskapsår. Mer

Forsinkelsesrente for andre halvår 2016 er fastsatt

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,50 % fra 1. juli 2016. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder