Nyheter

Ny landsdekkende klagenemndordning trer i kraft 1. juli

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Bestemmelsene om den nye landsdekkende klagenemndordningen på skatte- og avgiftsområdet (Skatteklagenemnda) trer i kraft 1. juli 2016. Den nye Skatteklagenemnda vil overta alle saker fra klagenemndene som den erstatter. Mer

Påminnelse om innsending av årsregnskap 2015

| Tags: Årsregnskap

Fra og med regnskapsår som avsluttes senere enn 30. juni 2015 er fristen for å sende inn regnskapet 31. juli, og etter dette begynner forsinkelsesrentene å løpe. Altinn sender ut påminnelser på e-post i den forbindelse. Mer

IASB Update May 2016

| Tags: IFRS

Some of the topics for discussion at IASB's May meeting were applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts, Financial Instruments with Characteristics of Equity, Income Taxes and Conceptual Framework Mer

NIFRIC - agendabeslutninger fra IFRIC

| Tags: IFRS

Endringer i IFRS følger ikke alltid bare av nye og endrede standarder. IFRIC publiserer en rekke uttalelser som begrunner en beslutning om ikke å utarbeide en tolkning av den aktuelle problemstillingen som drøftes. Disse representerer en viktig rettesnor for hvordan standarder og tolkninger skal forstås og anvendes i praksis. Mer

Årsberetning borettslag

| Tags: Årsregnskap

Nå finner du et eksempel på en årsberetning for borettslag som følger kravene til denne beretningen i i regnskapsloven og forskrift om Årsregnskap og årsberetning for borettslag. Mer

Forslag til endringer i bokføringsforskriften

| Tags: Bokføring

Utkast til endringer i bokføringsforskriften er sendt ut på høring. Mer

Revidert nasjonalbudsjett for 2016 - Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Regjeringen har nå lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2016. Det foreslås enkelte endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen. Mer

Land-for-land-rapportering til skattemyndighetene

| Tags: Skatt

Finansdepartementet har lagt frem forslag til regler som pålegger store flernasjonale konsern å levere en land-for-land-rapport for skatteformål til skattemyndighetene. Mer

Permisjonsrettigheter

| Tags: Lønn, Personal

Lurer du på hvilke permisjoner som er lovfestet? Når har ansatte krav på lønn fra arbeidsgiver eller penger fra NAV i permisjonstiden? Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder