Nyheter

Lederlønnserklæring

| Tags: IFRS, Selskapsrett

Allmennaksjeselskaper skal i årsrapporteringen gi en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Dib har oversiktlig informasjon om innholdet og en mal som kan hjelpe deg på vei. Mer

Ny GBS 18 Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning

| Tags: Bokføring, Kommuneøkonomi

GBS 18 gir veiledning om hvordan en bokføringspliktig virksomhet, som bruker porteføljeforvalter til å forvalte sin kapital i form av investeringer i aksjer, andeler og andre verdipapirer, skal innrette sin bokføring. Mer

APM - Alternative Performance Measures

| Tags: IFRS

Retningslinjer om bruk av APM gjelder for materiale som publiseres fra og med 3. juli 2016. Har du satt deg inn i retningslinjene? Mer

Staten tapte sak om omregning av nettolønn til bruttoinntekt etter arbeid i utlandet

| Tags: Lønn, Skatt

Dommen gir veiledning for beregningen av skatt i et tilfelle hvor det er inngått netto lønnsavtale, men hvor arbeidstaker som følge av regelverket ikke skal betale skatt av inntekten. Mer

Vesentlig bedring ved kvalitetskontroll for revisorer for 2015

| Tags: Revisjon

Godkjente kontroller utgjorde 91,2 % i 2015 mot 65,5 % året før. Det var også en vesentlig reduksjon i andel revisorer som får oppfølgingskontroll. Mer

Ny landsdekkende klagenemndordning trer i kraft 1. juli

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Bestemmelsene om den nye landsdekkende klagenemndordningen på skatte- og avgiftsområdet (Skatteklagenemnda) trer i kraft 1. juli 2016. Den nye Skatteklagenemnda vil overta alle saker fra klagenemndene som den erstatter. Mer

Påminnelse om innsending av årsregnskap 2015

| Tags: Årsregnskap

Fra og med regnskapsår som avsluttes senere enn 30. juni 2015 er fristen for å sende inn regnskapet 31. juli, og etter dette begynner forsinkelsesrentene å løpe. Altinn sender ut påminnelser på e-post i den forbindelse. Mer

IASB Update May 2016

| Tags: IFRS

Some of the topics for discussion at IASB's May meeting were applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts, Financial Instruments with Characteristics of Equity, Income Taxes and Conceptual Framework Mer

NIFRIC - agendabeslutninger fra IFRIC

| Tags: IFRS

Endringer i IFRS følger ikke alltid bare av nye og endrede standarder. IFRIC publiserer en rekke uttalelser som begrunner en beslutning om ikke å utarbeide en tolkning av den aktuelle problemstillingen som drøftes. Disse representerer en viktig rettesnor for hvordan standarder og tolkninger skal forstås og anvendes i praksis. Mer

Årsberetning borettslag

| Tags: Årsregnskap

Nå finner du et eksempel på en årsberetning for borettslag som følger kravene til denne beretningen i i regnskapsloven og forskrift om Årsregnskap og årsberetning for borettslag. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder