Nyheter

Regnskapsstandardstyret i NRS sin årsrapport 2014

| Tags: Årsregnskap

Årsrapporten omhandler både høringsutkast ny norsk regnskapsstandard, høringsutkast til kapittel 100 i ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak, som gjelder fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden, samt høringsutkast endringer i NRS(F) Fisjon, NRS (HU) Fisjon. Mer

Oppdatert publikasjon: Årsavslutning 2014

| Tags: Årsregnskap

EY-publikasjonen "Årsavslutning 2014" er på plass og er ment å være et hjelpemiddel for alle som arbeider med avleggelse av årsregnskap etter regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk. Mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2014

| Tags: IFRS, Revisjon, Årsregnskap

Norsk Regnskapsstiftelse oppdaterte veiledningen om pensjonsforutsetninger per 31. desember 2014. Beregningsforutsetningene er vesentlig endret i løpet av 2014 som følge av utviklingen i rentemarkedene. Mer

Overgangsordningen for krav til rapportering om samfunnsansvar videreføres

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsreglene for regnskapsårene 2014 og 2015. Mer

Årsregnskapet må leveres elektronisk fra årsskiftet

| Tags: Årsregnskap

Fra 1. januar 2015 bortfaller adgangen til å sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret på papir. I stedet blir det pliktig å sende det inn elektronisk via Altinn. Årsregnskap som sendes per post til Regnskapsregisteret vil bli returnert uten saksbehandling. Mer

Revidert veiledning levealdersjustering

| Tags: IFRS, Årsregnskap

NRS har oppdatert veiledningen om levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger. Mer

Årsoppgjøret 2014

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Har du opplevd at ikke-rutinemessige oppgaver og vurderinger krever mye tid i årsoppgjøret? Kanskje kunne mye av dette vært diskutert, avklart og dokumentert før selve årsoppgjøret starter? Mer

Høringsutkast til endringer i standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) – A-ordningen

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Bransjestandardutvalget har sendt på høring forslag til endringer i god regnskapsføringsskikk (GRFS) som følge av innføringen av A-ordningen. Mer

Nytt tema: Delårsrapportering

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Vi har utarbeidet et nytt tema som omhandler krav til delårsrapportering med en dokumentpakke som gir eksempler på sammendratte regnskapsoppstillinger. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder