Nyheter

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2014

| Tags: IFRS, Revisjon, Årsregnskap

Norsk Regnskapsstiftelse oppdaterte veiledningen om pensjonsforutsetninger per 31. desember 2014. Beregningsforutsetningene er vesentlig endret i løpet av 2014 som følge av utviklingen i rentemarkedene. Mer

Overgangsordningen for krav til rapportering om samfunnsansvar videreføres

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsreglene for regnskapsårene 2014 og 2015. Mer

Årsregnskapet må leveres elektronisk fra årsskiftet

| Tags: Årsregnskap

Fra 1. januar 2015 bortfaller adgangen til å sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret på papir. I stedet blir det pliktig å sende det inn elektronisk via Altinn. Årsregnskap som sendes per post til Regnskapsregisteret vil bli returnert uten saksbehandling. Mer

Revidert veiledning levealdersjustering

| Tags: IFRS, Årsregnskap

NRS har oppdatert veiledningen om levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger. Mer

Årsoppgjøret 2014

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Har du opplevd at ikke-rutinemessige oppgaver og vurderinger krever mye tid i årsoppgjøret? Kanskje kunne mye av dette vært diskutert, avklart og dokumentert før selve årsoppgjøret starter? Mer

Høringsutkast til endringer i standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) – A-ordningen

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Bransjestandardutvalget har sendt på høring forslag til endringer i god regnskapsføringsskikk (GRFS) som følge av innføringen av A-ordningen. Mer

Nytt tema: Delårsrapportering

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Vi har utarbeidet et nytt tema som omhandler krav til delårsrapportering med en dokumentpakke som gir eksempler på sammendratte regnskapsoppstillinger. Mer

Pensjonsforutsetninger oppdatert per 31.8.2014

| Tags: IFRS, Revisjon, Årsregnskap

Norsk Regnskapsstiftelse oppdaterte veiledningen om pensjonsforutsetninger per 31. august 2014. Utover oppdatering av beregningsforutsetningene er det foretatt en omredigering av veiledningen for å gjøre den lettere tilgjengelig for brukerene. Mer

Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger

| Tags: IFRS, Årsregnskap

NRS har utgitt en ny veiledning om regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 av virkning av innføring av levealdersjustering for offentlige tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 og senere. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder