Nyheter

Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger

| Tags: IFRS, Årsregnskap

NRS har utgitt en ny veiledning om regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 av virkning av innføring av levealdersjustering for offentlige tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 og senere. Mer

NYTT TEMA: Leasing

| Tags: Årsregnskap

Regnskapsmessige vurderingspunkter knyttet til finansiell og operasjonell lease. Inkluderer også et avsnitt om salg og tilbakeleie samt unntaksregler for små foretak Mer

NYTT TEMA: Aktivering vs kostnadsføring

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Inneholder vurderingspunkter knyttet til immaterielle eiendeler, varige driftsmidler, påkostninger vs vedlikehold, lånekostnader, fjerning mv Mer

Oppdatering av NARFs utvidede kontoplan

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Oppdateringen er gjort på bakgrunn av endringene i NRS 8 (og tilsvarende i NRS 3), samt tilpasning til endringer i enkelte poster i næringsoppgave 2 (RF-1167). Mer

Ny regnskapsstandard erstatter alle eksisterende standarder

| Tags: Årsregnskap

NRS har utarbeidet forslag til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Denne vil erstatte eksisterende standarder for denne gruppen foretak Mer

Nytt skjema: Beregning av renter på lån mellom selskap

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Skjemaet beregner månedlige rentebeløp på lån mellom to selskap, og avstemmer mot saldo bokførte renter gjennom året. Mer

NRS 8 oppdatert januar 2014

| Tags: Årsregnskap

God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert med blant annet omtale av regnskapsføring av tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte. Mer

NRS 3 Hendelser etter balansedagen endret

| Tags: Årsregnskap

NRS 3 er endret, for å regulere regnskapsføringen av tilleggsutbytter og ekstraordinære utbytter som aksjelovene åpner for etter endringene i juli 2013. Mer

Enkel regnskapsanalyse tilgjengelig i dib.

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

En enkel regnskapsanalyse som beregner og viser noen sentrale nøkkeltall innen lønnsomhet, likviditet og soliditet. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder