Nyheter

NRS 9 Fusjon er endret som en følge av endringene i aksjelovene 1. juli 2013.

| Tags: Årsregnskap

NRS 9 er endret etter forutgående høring. Overkursfond er ikke lenger omtalt i aksjelovene, men det følger av regnskapsloven § 6-2.C.I at overkurs skal vises som del av innskutt egenkapital. Som en følge av endringene i aksjelovene, er overkursfond byttet ut med overkurs i NRS 9. Mer

EY Nyhetsbrev regnskap - Desember 2013

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Formålet med nyhetsbrevet er å orientere om aktuelle saker innenfor regnskapsverden, med fokus på IFRS og god regnskapsskikk. Nyhetsbrevet gis ut kvartalsvis og retter seg mot produsenter og brukere av regnskap og andre med interesse for emnet. Mer

NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler endret

| Tags: Årsregnskap

NRS har endret punkt 7.5.2, som regulerer regnskapsføring av endringer i estimat på fjerningsforpliktelser. Mer

IIRC has released a framework for integrated reporting

| Tags: IFRS, Årsregnskap

The release of the International Integrated Reporting Framework on Monday 9 December 2013, marks an important milestone in the market-led evolution of corporate reporting. Mer

Rundskriv fra Finanstilsynet: Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Rundskrivet omhandler regnskapsmessige forhold som Finanstilsynet har observert i løpet av det siste året og gjelder for utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat. Mer

Forslag til endringer i NRS 3 Hendelser etter balansedagen

| Tags: Årsregnskap

NRS foreslår å endre NRS 3 som en følge av nye muligheter for utbytte i aksjelovene som ble endret i juli 2013. Mer

NRS 16 Årsberetning er endret

| Tags: Årsregnskap

NRS har gjort to endringer i NRS 16 Årsberetning. Begge endringene har sammenheng med endringer i lov. Mer

Forslag til endringer av NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

| Tags: Årsregnskap

NRS foreslår å endre NRS 8 som en følge av nye muligheter for utbytte i aksjelovene som ble endret i juli 2013. Mer

Ny mal: Driftsbudsjett

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Malen viser budsjetterte inntekter og kostnader fordelt per måned og akkumulert gjennom året. Mer

Konsolideringsutelatelse for investeringsselskaper

| Tags: Årsregnskap

Overgangsregelen som tillater en lengre tidshorisont for vurdering av midlertidig eie for investeringsselskaper opprettholdes i påvente av ferdigstillelse av ny regnskapsstandard for øvrige foretak. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder