Nyheter

Høringsutkast: Endringer i NRS 9 Fusjon

| Tags: Årsregnskap

Høringsfristen er 12. november 2013. Mer

Nyhetsbrev regnskap av EY

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Formålet med nyhetsbrevet er å orientere om aktuelle saker innenfor regnskapsverden, med fokus på IFRS og God regnskapsskikk. Mer

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert

| Tags: Årsregnskap

Endringene i standarden er hovedsakelig foranlediget av forslagene sendt på høring i oktober 2012. Videre er det gjort enkelte tilpasninger som følge av endringene i aksjeloven som ble innført per 1. juli 2013. Mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.2013

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Beregningsforutsetningene er oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. august 2013. Mer

Mal for likviditetsbudsjett

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Det er nå publisert en mal for månedlig likviditetsbudsjett. Mer

Utvidet kontoplan i Excel på norsk og engelsk

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Nå finner du kontoplanen i Excel på norsk, engelsk og norsk vs engelsk i dib. Mer

Lovendring: Unntak for utarbeidelse av konsernregnskap og plikt til å gi informasjon om samfunnsansvar.

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Lovendringen fører til at morselskap kan unnlate å utarbeide konsernregnskap hvis datterselskapene er uvesentlige.I tillegg er det kommet et krav for store foretak til å gi informasjon om foretakets håndtering av samfunnsansvar. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder