Nyheter

Prosessbeskrivelse og maler for kapitalforhøyelse som kombinerer tingsinnskudd og kontantinnskudd

| Tags: Aksjeselskaper

Flere kunder har etterspurt verktøy som gjør det enkelt å gjennomføre en kapitalforhøyelse med både kontant- og tingsinnskudd. Vi har nå laget en prosessbeskrivelse med tilhørende maler som er tilpasset aksjeinnskudd i form av både tingsinnskudd og kontantinnskudd. Mer

Prosess og maler for stiftelse av ANS / DA

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Nå kan du raskt og enkelt stifte et ANS eller DA ved hjelp av prosessbeskrivelsen og malene i dib. Mer

Restriktive tiltak mot Russland

Regjeringen har i dag vedtatt de nye restriktive tiltakene overfor Russland, i tråd med beslutningen som ble offentliggjort 11. august. Den nye forskriften ble i dag vedtatt i statsråd, og trer i kraft straks. Mer

Ny mal: Due diligence request list

| Tags: Aksjeselskaper, Børs/verdipapirer

Vi har nå utarbeidet en omfattende requestliste for due diligence prosesser. Requestlisten dekker både juridisk og finansiell due diligence. Requestlisten vil være et viktig verktøy for alle selskaper som skal foreta en due diligence prosess. Mer

Endringer i aksjelovene - ikraft fra 1. juli 2014

| Tags: Aksjeselskaper

Endringene trer ikraft 1. juli 2014. Mer

Ny avtale om kjøp av aksjer - kort versjon

| Tags: Aksjeselskaper

I dib finner du nå en kort kjøpsavtale for aksjer. Den kan være praktisk å bruke ved transaksjoner av mindre verdi, ved overdragelse internt i konsernselskaper eller ved overdragelse av mindre aksjeposter. Mer

Dokumentpakke vedr utbytte på grunnlag av revidert mellombalanse

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Nå finner du maler tilpasset utdeling av utbytte med grunnlag i revidert mellombalanse i dib. I tillegg har vi oppdatert malene for utbytte slik at styrets vurdering av forsvarlig egenkapital og likviditet iht asl/asal § 8-1 jf § 3-4 kommer klart frem i protokollen. Mer

Oppdatering av tema om utbytte

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Det aksjerettslige temaet om utbytte er nå oppdatert slik at man i tillegg til relevante kilder også finner en forklaring/oversikt over de viktigste reglene som gjelder for utdeling av utbytte. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder