Nyheter

BRIS (Business Register Interconnection System) ble tilgjengelig fra 8. juni 2017

BRIS er en portal som er utviklet av EU, hvor du kan søke på foretaksopplysninger på tvers av landegrensene. Tjenesten gjelder for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, europeiske selskaper og norskregistrerte utenlandske foretak, samt tilsvarende organisasjonsformer i utlandet. Mer

APM - Q&A from ESMA

| Tags: Børs/verdipapirer, IFRS

ESMA has published a new Questions and Answers (Q&A) document, comprising six questions, on the implementation of its Guidelines on the Alternative Performance Measures for listed issuers. Mer

Kravet til kvartalsrapportering fjernes

| Tags: Børs/verdipapirer, IFRS

Det er ikke lenger lovfestet krav om kvartalsrapportering for børsnoterte foretak fra 2017. Finansinstutisjoner må allikevel fortsatt utarbeide kvartalsrapporter. Mer

MIFID II - utsatt ikrafttredelse

| Tags: Børs/verdipapirer

EU kommisjonen har foreslått en utsettelse på 1 år for ikraftredelse av MIFID II.Dette er for å ta hensyn til de tekniske utfordringene gjennomføringen medfører for tilsynsmyndighetene og markedsaktørene.Den nye fristen er 3. januar 2018.Pressemelding fra EU-kommisjonen Mer

Hvitvaskingslovutvalgets første delrapport

| Tags: Bank/finans, Børs/verdipapirer

Hvitvaskingslovutvalget har lagt frem sin første utredning om endringer i hvitvaskingsloven. Utredningen er en del av et større arbeid med å oppdatere regelverket i tråd med internasjonale anbefalinger og forventede EØS-regler som svarer til EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Mer

Stiftelse av aksjeselskap rett på nett

| Tags: Børs/verdipapirer, Selskapsrett

Brønnøysundregistrene har nå levert en løsning som gjør det mulig å stifte et aksjeselskap elektronisk via Altinn. Mer

Solvens II-regelverket trer i kraft 1. januar 2016

| Tags: Bank/finans, Børs/verdipapirer

Finanstilsynets brev av 21. oktober 2015 til alle forsikringsforetak om status på rapporteringsområdet under Solvens II, opplyser at regelverket trer i kraft 1. januar 2016. Mer

Forslag til nytt regelverk for bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

| Tags: Bank/finans, Børs/verdipapirer

Finanstilsynet sender på høring forslag til regler om sikkerhetskrav for systemer for betalingstjenester.Det foreslås også at det fastsettes krav i IKT-forskriften om at avtaler om utkontraktering av IKT-virksomhet og endringer i slike avtaler skal styrebehandles. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder