Nyheter

Dom fra Borgarting vedr krav om erstatning, spm om brudd på god forretningskikk

| Tags: Børs/verdipapirer

Hovedspørsmålet var om Pareto Wealth Management AS (PWM) kan holdes erstatningsansvarlig for et eventuelt økonomisk tap Vesterdal ble påført, som følge av manglende varsling om forestående tvangsrealisasjon av beholdningen på investeringskontoen. Påstand om brudd på god forretningsskikk. Mer

Høring fra Oslo Børs vedr endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon

| Tags: Børs/verdipapirer

Høringsfristen er satt til 1. mars. Ny versjon av anbefalingen planlegges offentliggjort i løpet av våren 2014 og vil etter planen være gjeldende fra 1. juli 2014. Mer

Enighet i EU om endringer i MiFID-reglene

| Tags: Børs/verdipapirer

I EU er det nå enighet om en omfattende revisjon av gjeldende MiFID-regelverk. MiFID II blir mest sannsynlig vedtatt i siste halvdel av februar 2014. Vedlagt følger en pressemelding vedr endringene. Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2014

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter og finansmarkedene fra 1. januar 2014. Mer

Forenklinger i aksjelovene er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2013

| Tags: Aksjeselskaper, Børs/verdipapirer

Reglene om elektronisk stiftelse av aksjeselskap trer ikke i kraft ennå. Mer

Endringer i forskrift til verdipapirhandelloven

| Tags: Børs/verdipapirer

Finansdepartementet har fastsatt endringer i verdipapirforskriftenes regler om innhold i EØS-prospekt ved offentlige tilbud og opptak til notering av omsettelige verdipapirer.Endringene trer i kraft fra 1 juli 2013 Mer

Innstilling fra finanskomiteen om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.)

| Tags: Bank/finans, Børs/verdipapirer

Komiteen slutter seg til Finansdepartementets forslag om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder