Nyheter

Reviderte krav til offentliggjøring av finansiell informasjon (pilar 3)

| Tags: Bank/finans

Baselkomitéen har fastsatt reviderte krav til offentliggjøring av finansiell informasjon (pilar 3). Mer

Endringer i modeller for beregning av kapitalkrav

| Tags: Bank/finans

Finanstilsynet har publisert et rundskriv som omhandler krav knyttet til endringer i modeller for beregning av kapitalkrav. Mer

Rapport om IRB-bankenes offentliggjøring av finansiell informasjon (pilar 3)

| Tags: Bank/finans

Finanstilsynet har gjennomgått IRB-bankenes pilar 3-rapporter. Formålet med gjennomgangen er å bidra til at brukerne får et bedre grunnlag for å vurdere bankens kredittrisiko beregnet etter IRB-metoden og til økt sammenlignbarhet mellom bankene. Mer

Høringsnotater fra Baselkomiteen

| Tags: Bank/finans

Baselkomiteen foreslår endringer i standardmetoden for kredittrisiko, Basel I-gulvet og markedsrisikoregelverket. Mer

Overgangsordningen for kapitalkrav ved engasjementer med sentrale motparter videreføres

| Tags: Bank/finans

Finansdepartementet har fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsordningen til og med 15. juni 2015. Mer

Motsyklisk kapitalbufferkrav uendret

| Tags: Bank/finans

Finansdepartementet har besluttet at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret på 1 prosent fra 30. juni 2015, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har tatt til orde for at kravet bør settes opp til 1,5 prosent med virkning fra 31. desember 2015. Mer

ESMA sets enforcement priorities for financial statements 2014

| Tags: Bank/finans, IFRS

The European Securities and Markets Authority (ESMA) has published its Public Statement on European Common Enforcement Priorities (Priorities) for 2014. These Priorities identify topics which ESMA, together with European national enforcers, see as a key focus of their examinations of listed companies’ financial statements. Mer

Restriktive tiltak mot Russland

Regjeringen har i dag vedtatt de nye restriktive tiltakene overfor Russland, i tråd med beslutningen som ble offentliggjort 11. august. Den nye forskriften ble i dag vedtatt i statsråd, og trer i kraft straks. Mer

Ny lov om finansforetak og finanskonsern

| Tags: Bank/finans

Finansdepartementet legger frem forslag til ny samlet lov om finansforetak og finanskonsern. Lovforslaget inneholder regler om konsesjon, organisatoriske regler, generelle virksomhetsregler, regler om sikringsordninger og soliditetssvikt og sanksjonsbestemmelser for banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder