Nyheter

Forslag til lov om forvaltning av alternative investeringsfond

| Tags: Bank/finans, Børs/verdipapirer

Loven skal etter planen tre i kraft 1. juli 2014. Mer

Utkast til forskrifter til tjenestepensjonsloven

| Tags: Bank/finans

Finanstilsynet har laget utkast til forskrifter til den nye tjenestepensjonsloven og samtidig kommet med forslag til nye regler for fripoliser med investeringsvalg for å sikre en hensiktsmessig utbetalingsprofil. Mer

Nye dynamiske sjekklister

| Tags: Bank/finans

Nå er notesjekklistene for bank (GRS, IFRS og forenklet IFRS) konvertert til vårt nye dynamiske format. Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2014

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter og finansmarkedene fra 1. januar 2014. Mer

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet

| Tags: Bank/finans

Rapportering i samband årsoppgjeret 2013 og andre endringar i ORBOF-rapporteringa. Mer

Rundskriv fra Finanstilsynet

| Tags: Bank/finans

Regulering i samsvar med § 5 i forskrift om minstekrav til egenkapitalen for norske forsikringsselskaper Mer

Brev til banker, kredittforetak og finansieringsselskaper om rapportering etter CRD IV

| Tags: Bank/finans

Finanstilsynet har sendt et likelydende brev til alle banker, kredittforetak og finansieringsselskaper som blir rapporteringspliktige etter CRD IV. Rapporteringen vil tre i kraft fra og med juli 2014. Mer

Oppdaterte IFRS eksempelregnskap, noter og sjekklister for bank

| Tags: Bank/finans

Eksempelregnskapene, notene og sjekklistene er oppdatert for utarbeidelse av årsregnskap for regnskapsåret 2013. Mer

Finanstilsynet advarer forbrukere om bruk av virtuelle valutaer

Det europeiske banktilsynet (European Banking Authority, EBA) advarer forbrukerne mot mulig risiko ved å kjøpe, handle med og inneha virtuelle valutaer slik som Bitcoin. Finanstilsynet har deltatt i utarbeidelsen av denne advarselen. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder