Nyheter

Mal for likviditetsbudsjett

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Det er nå publisert en mal for månedlig likviditetsbudsjett. Mer

Utvidet kontoplan i Excel på norsk og engelsk

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Nå finner du kontoplanen i Excel på norsk, engelsk og norsk vs engelsk i dib. Mer

Forslag til endring av regnskapsførerforskriften

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Finanstilsynet har sendt på høring forslag til endring i forskrift om autorisasjon av regnskapsførere mv. Mer

Nytt tema: Bokføring av skatt i aksjeselskaper (upersonlige skattytere)

| Tags: Bokføring, Skatt, Årsregnskap

Tema gir en oversikt over forskuddsskatt og skatteoppgjør med tilhørende bokføringsforslag for aksjeselskaper (upersonlige skattytere). Mer

Rapport angående næringslivets kostnader knyttet til oppbevaringstid av regnskapsmateriale

| Tags: Bokføring

Et konsulentfirma har på vegne av Finansdepartementet analysert næringslivets kostnader knyttet til bokføringslovens krav om oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon. Rapporten konkluderer med at en halvering av oppbevaringstiden vil gi liten besparelse for næringslivet. Mer

Nytt tema: Salg og formidling av omvisningstjenester

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet tar for seg omsetning og formidling av avgiftsunntatte omvisningstjenester. Mer

Nytt tema: Bokføring og behandling av kontoutdrag fra Tollvesenet

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet gir en oversikt over krav til dokumentasjon og oppbevaring samt praktiske rutiner i forbindelse med bokføring av kontoutdrag fra Tollvesenet ved import av varer. Mer

Oppbevaring av regnskapsmateriale på vegne av bokføringspliktige

| Tags: Bokføring, Revisjon, Årsregnskap

Skattedirektoratet har kommet med en uttalselse 5. februar 2013 der det presiseres at den bokføringspliktige er ansvarlig for at regnskapsmaterialet oppbevares i samsvar med bokføringslovens krav også i de tilfeller der oppbevaringen er outsourset til en annen part. Mer

Nye maler: Bokføringsbilag

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Tre nye maler for bokføringsbilag er nå publisert i dib. Mer

Nytt tema: Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen (ID-kort)

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift

Tema tar for seg bokføring av kostnader til anskaffelse av ID-kort. I tillegg omtales bl. a. reglene rundt hvem som må ha ID-kort, for hvilke typer arbeid ID-kort er nødvendig, administrasjon og bruk av ID-kortene. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder