Nyheter

Nytt tema: Nøkkelmannsforsikring

| Tags: Bokføring, Lønn, Skatt

Omhandler premie som bedriften betaler for nøkkelmannsforsikring og utbetaling av eventuell forsikringssum i den forbindelse. Mer

Nytt tema: Kjøp og salg av gull

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet gjelder kjøp og salg av gull ned til en finhetsgrad på 325 tusendeler, uansett form på gullet, når det omsettes etter vekt og finhetsgrad. Dvs. at omsetning av smykker, klokker og andre gjenstander ikke omfattes av dette temaet. Mer

Nytt tema: Tilleggsavgift (merverdiavgift)

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Omhandler bl.a. vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift samt bokføring av avgiften. Mer

Nytt tema: Kundeutbytte fra Gjensidige

| Tags: Bokføring, Skatt

Selskaper som har skadeforsikring i Gjensidige Forsikring kan, hvis de oppfyller enkelte vilkår, få utbetalt kundeutbytte en gang i året. Dette temaet tar for seg bokføring og skattemessig behandling av utdelt kundeutbytte. Mer

Ny sjekkliste: Krav til føring av personalliste

| Tags: Bokføring

Skatteetaten er i gang med personallistekontroll hos serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere, samt bilverksteder og bilpleiebransjen. Erfaringen til nå viser at det er brudd på regelverket rundt føring av personallister i nesten alle kontrollene som er foretatt. Mer

Ny sjekkliste: Sjekkliste ligningspapirer

| Tags: Bokføring, Skatt

DIB har laget en sjekkliste for utfylling av ligningspapirer. Mer

Prinsipputtalelse: Retningslinjer for føring av personallister

| Tags: Bokføring

Skattedirektoratets prinsipputtalelse omhandler ofte stilte spørsmål om praktisk føring av personallistene. Mer

Nytt tema: Honorarer til utenlandske artister

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Dette temaet tar for seg beregning av artistskatt og bokføring av honorarer til utenlandske artister. Mer

Nytt skjema: Beregning av renter på lån mellom selskap

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Skjemaet beregner månedlige rentebeløp på lån mellom to selskap, og avstemmer mot saldo bokførte renter gjennom året. Mer

Nytt tema: Gramo- og Tonoavgift

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Alle som fremfører eller bruker musikk offentlig, må betalt avgift til rettighetshaverne etter Åndsverkloven og Forskrift til åndsverkloven. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder