Nyheter

Uttalelse fra NRS ang ny tjenestepensjonslov og IAS 19

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Uttalelsen omhandler hvordan alderspensjonsordninger organisert i henhold til ny tjenestepensjonsloven skal behandles regnskapsmessig for foretak som følger IAS 19. Mer

IASB Update - December 2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB met in public on 12 December 2013 at the IASB offices in London, UK. Mer

Nå finner du sjekklisten over differanser mellom IFRS og GRS også på engelsk i DIB

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Listen er ment å gi en oversikt over de viktigste forskjellene mellom IFRS og norsk regnskapslovgivning (herunder regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk) og oppdateres årlig. Mer

Oppdaterte forenklet IFRS eksempelregnskap, noter og sjekklister

| Tags: IFRS

Eksempelregnskapene, notene og sjekklistene er oppdatert med henblikk på utarbeidelse av årsregnskap for regnskapsåret 2013. Mer

EY Nyhetsbrev regnskap - Desember 2013

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Formålet med nyhetsbrevet er å orientere om aktuelle saker innenfor regnskapsverden, med fokus på IFRS og god regnskapsskikk. Nyhetsbrevet gis ut kvartalsvis og retter seg mot produsenter og brukere av regnskap og andre med interesse for emnet. Mer

Oppdaterte IFRS eksempelregnskap, noter og sjekklister på norsk og engelsk

| Tags: IFRS

Eksempelregnskapene, notene og sjekklistene er oppdatert med henblikk på utarbeidelse av årsregnskap for regnskapsåret 2013. Mer

Endorsement Status Report Update

| Tags: IFRS

On 12 December 2013, the IASB issued Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle and Annual Improvements to IFRSs 2011–2013 Cycle. Therefore, EFRAG has updated the EFRAG Endorsement Status Report. Mer

IASB concludes 2010–2012 & 2011–2013 Annual Improvements Cycles

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

IASB has issued Annual Improvements to IFRSs 2010–2012 Cycle and Annual Improvements to IFRSs 2011–2013 Cycle. Mer

IIRC has released a framework for integrated reporting

| Tags: IFRS, Årsregnskap

The release of the International Integrated Reporting Framework on Monday 9 December 2013, marks an important milestone in the market-led evolution of corporate reporting. Mer

New ED: Annual Improvement to IFRSs 2012-2014 Cycle

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

IASB has published for public comment an Exposure Draft of five proposed amendments to four IFRSs under its annual improvements project. The project provides a streamlined process for dealing efficiently with a collection of narrow-scope amendments to IFRSs. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder