Nyheter

Kontroll av finansiell rapportering (Helgeland Sparebank)

| Tags: Bank/finans, IFRS

Det primære fokus i kontrollen har vært å identifisere virksomhet eller engasjementer som potensielt kan ha en risiko utover ordinær sparebankvirksomhet, og påse at disse forholdene er innregnet, målt og opplyst om i regnskapet i henhold til IFRS. Mer

Årsberetningssjekklisten på engelsk

| Tags: IFRS, Kommuneøkonomi, Årsregnskap

Gir en oversikt over de norske kravene til årsberetningen for konsern som har behov for å distribuere sjekklisten til datterselskap i utlandet, eller foretak som har engelsktalende ansatte eller styremedlemmer. Mer

IFRS for SMEs Update - February 2016

| Tags: IFRS

The staff summary for February of news, events and other information about IFRS for SMEs is issued. Mer

IASB Update - February 2016

| Tags: IFRS

IASB met in public from 16-17 February 2016 and discussed Insurance Contracts, Goodwill and Impairment, IFRS Implementation Issues and Financial Instruments with Characteristics of Equity. Mer

Regnskapsoppstillinger, noter og årsberetning IFRS

| Tags: IFRS

Sjekklister og maler for årsregnskap med noter på norsk og engelsk gjør det enkelt å ferdigstille årsoppgjøret 2015 raskt. Mer

Lovpålagt plikt til delårsrapportering foreslått fjernet

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Det vil vurderes om det skal opprettholdes krav om kvartalsrapportering for særskilte bransjer eller segmenter av foretak samt for noterte selskap på Oslo Børs og Oslo Axess. Mer

Kontroll av finansiell rapportering (BW Offshore Limited)

| Tags: IFRS

Kontrollen har i hovedsak omfattet foretakets avskrivningsmetodikk for skip klassifisert som konverteringskandidater. Mer

Kontroll av finansiell rapportering (Fred. Olsen Energy ASA)

| Tags: IFRS

Finanstilsynet har hatt enkelte merknader til forutsetningene som er blitt benyttet i bruksverdimodellen, foretakets fastsettelse av diskonteringsrenten, samt behandling av skatt i nedskrivningsvurderingene. Mer

Kontroll av finansiell rapportering (DOF ASA)

| Tags: IFRS

Finanstilsynets kontroll har i hovedsak omfattet nedskrivningsvurdering av skip, segmentrapportering og notekrav knyttet til balanseføring av utsatt skattefordel. Mer

IFRS for SMEs Update - January 2016

| Tags: IFRS

IFRS for SMEs Update for January 2016 is issued. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder