Nyheter

Nytt tema: Foreldrepenger

| Tags: Lønn

Temaet Foreldrepenger tar for seg hvem som har rett på fordeldrepenger, beregning av foreldrepengegrunnlaget, søknadsfrister, mødre- og fedrekvote og kombinert uttak av foreldrepenger. Temaet omfatter beregning av foreldrepengegrunnlaget for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere. Mer

Forslag til utvidet ordning med differensiert arbeidsgiveravgift

| Tags: Lønn

Regjeringen har sendt forslag til differensiert arbeidsgiveravgift til EFTAs overvåkingsorgan, ESA, for godkjenning. Mer

Forslag til endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten)

| Tags: Lønn

I prop. 40 L (2013-2014) foreslås det å redusere mødrekvoten og fedrekvoten fra 14 til 10 uker, og at fellesdelen blir forlenget tilsvarende. Mer

Nå ligger nyeste versjon av Lignings-ABC i dib

| Tags: Lønn, Skatt

Lignings-ABC 2013-2014 er nå publisert i dib. I tillegg til interne linker i teksten finner du også linker til eksterne kilder som ABC'en viser til. God lesning;-) Mer

Ny sjekkliste: Sjekkliste lønns- og trekkoppgave 2013

| Tags: Lønn

31. januar 2014 er fristen for å levere lønns- og trekkoppgavene elektronisk via Altinn. Hvis innsending på papir blir foretrukket er innsendingsfristen 20. januar. Innenfor fiske- og fangstvirksomhet er fristen 20. februar. Mer

Nytt tema: Elektronisk kommunikasjon - Naturalytelse/utgiftsgodtgjørelse fra 2014

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift

Temaet omhandler den nye sjablongmodellen for beskatningen av arbeidsgiverfinansierte EKOM-tjenester som gjelder fra og med 1. januar 2014. Mer

Ny sjekkliste: Rutiner for elektronisk skattekort

| Tags: Lønn

Fra 1. januar 2014 skal alle i gang med elektroniske skattekort. I dib finner du nå en sjekkliste med tilhørende beskrivelser for den nye ordningen. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder