Nyheter

Spørsmål om avgiftsplikt i forbindelse med refusjon av lønnsutbetalinger til ansatte som fristilles for fagforeningsarbeid

| Tags: Lønn, Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et fellesskriv uttalt at refusjon av lønn som arbeidsgiver mottar fra fagforening som kompensasjon for fristilling av arbeidstakere til fagforeningsarbeid, ikke er å anse som avgiftspliktig omsetning, men må betraktes som en ren utgiftsgodtgjørelse. Mer

Høring - Endringer i regelverket for bilbeskatning

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har sendt på høring forslag om endringer i regelverket for bilbeskatning. Mer

Skjermingsrenten for mai og juni 2015

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har fastsatt skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlige skattytere til selskap (sktl § 5-22) for perioden mai-juni 2015 til 0,8%. Mer

Normrenten for juli og august 2015

| Tags: Lønn, Skatt

Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 2,70% for juli og august 2015. Mer

Normrenten for mai og juni 2015

| Tags: Lønn, Skatt

Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 2,80% for mai og juni 2015. Mer

Skjermingsrenten for mars og april 2015

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har fastsatt skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlige skattytere til selskap (sktl § 5-22) for perioden mars-april 2015 til 0,8%. Mer

Nytt skjema for beregning av fordel fri elektronisk kommunikasjon

| Tags: Lønn

Du finner nå et skjema som du kan bruke dersom en ansatt får dekket fri elektronisk kommunikasjon både som naturalytelse og som utgiftsgodtgjørelse. Mer

Normrenten for mars og april 2015

| Tags: Lønn, Skatt

Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 2,90% for mars og april 2015. Mer

Særavtale for reiser utenlands for statens regning

| Tags: Lønn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er blitt enige om endringer i «Særavtale for reiser utenlands for statens regning». Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder