Nyheter

Prinsipputtalelse: Avgiftsunntatte tolke- og oversettingstjenester

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse om at tolke- og oversettingstjenester som ytes overfor mindreårige asylsøkere omfattes av avgiftsunntaket i mval. § 3-4. Mer

Oppdaterte temaer, kjøp av aksjer og transaksjonskostnader

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet Fritaksmetoden - Eksempler ved kjøp og salg av aksjer er nå oppdatert med nytt undertema. Det er også kommet et nytt tema som tar for seg vurderinger ved føring av transaksjonskostnader. Mer

Prinsipputtalelse: Spørsmål om behandling av mva ved overdragelse av utleiebygg under oppføring

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et fellesskriv av 6. februar 2015 informert om sitt syn på de rettslige forholdene vedrørende bl.a. tilbakeføring av inngående merverdiavgift, overtakelse av tilbakeføringsplikt og overføring av justeringsrett i tilfeller der utleiebygg overdras før byggetiltak er fullført. Mer

Merverdiavgiftsbehandling ved gratis e-avis mv. som ledd i markedsføringen

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har uttalt at dersom det blir tilbydd gratis tilgang til e-avis til dagens papiravisabonnenter som markedsføring i en overgangsperiode, skal det svares merverdiavgift som ved uttak. Mer

Spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelse og drift av ståhjuling og el-sykkel

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse uttalt seg om fradragsrett for inngående merverdiavgift i forbindelse med anskaffelse av ståhjuling (Segway) og el-sykkel. Mer

Forsinkelsesrenten for første halvår 2015 er fastsatt

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25% fra 1. januar 2015. Mer

Tilbakekallelse av prinsipputtalelse om registrering i Merverdiavgiftsregisteret - samarbeidende selskaper i petroleumsbransjen

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et fellesskriv trukket tilbake prinsipputtalelsen av 10. oktober 2014 om Registrering i Merverdiavgiftsregisteret - Samarbeidende selskaper (interessentskap, joint venture mv.) innen petroleumsbransjen. Mer

Statsbudsjettet for 2015 - Innst 4 L (2014-2015)

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Den 8. desember 2014 la finanskomiteen frem sin innstilling om skatter, avgifter og toll for 2015. Mer

Nytt tema: Elbil til bruk i virksomheten

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Her får du svar på noen vanlige spørsmål i forbindelse med elbiler som benyttes i virksomheten. Mer

Prinsipputtalelse: Spørsmål om et selskap leide ut fast eiendom eller drev avgiftspliktig virksomhet med utleie av oppbevaringsbokser

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputalelse angående spørsmålet om avgiftsplikt for utleie av lagerrom/minilager. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder