Nyheter

Scheel-utvalgets forslag til skattereform

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Den 2. desember 2014 la Scheelutvalget frem sin utredning NOU 2014:13 - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, der det foreslås endringer i selskaps- og personbeskatningen, formuesskatten og mva. Mer

Høring vedr ny skatteforvaltningslov

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Finansdepartementet (FIN) har fremmer forslag om ny lov om skatteforvaltning. Forslaget innebærer at forvaltningsreglene for skatt og avgift samles i én uttømmende skatteforvaltningslov. Mer

Merverdiavgiftsfritak for elbiler

| Tags: Merverdiavgift

Finansdepartementet sendt notifikasjon til EFTA Surveillance Authority (ESA) om merverdiavgiftsfritaket for omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av elbilbatterier. Mer

Nytt tema: Fjernleverbare tjenester - snudd avregning

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet gir en oversikt over begrepet fjernleverbare tjenester, reglene rundt kjøp av slike tjenester samt eksempler på bokføringen. Mer

Nytt tema: Registrering i merverdiavgiftsregisteret

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet omhandler kravene til registrering i merverdiavgiftsregisteret, samt rettigheter, plikter og konsekvenser ved de ulike registreringstypene. Mer

BFU 10/14: Skattemessig klassifisering av leieavtale og frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret

| Tags: Merverdiavgift, Skatt

Saken gjelder en kommune som ønsker et Offentlig Privat Samarbeid (OPS) i forbindelse med prosjektering, oppføring og utleie av et spesialbygg, og om OPSet anses som skattemessig eier av bygget i leieperioden og kan frivillig registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret for utleie til kommunen. Mer

SKD 5/14 Endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom

| Tags: Merverdiavgift

Meldingen omhandler de nye reglene som innebærer at kravet til søknad blir fjernet for allerede avgiftsregistrerte utleiere. Reglene fikk virkning fra 1. juli 2014. Mer

Prinsipputtalelse: Merverdiavgiftsloven § 6-14 - Overdragelse av virksomhet - Strukturkvoter

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse 24. juni 2014 drøftet hvorvidt overdragelse av strukturkvoter knyttet til fiskefartøyer er omfattet av avgiftsfritaket for varer og tjenester som omsettes som ledd i overdragelse av virksomhet, jf. merverdiavgiftsloven § 6-14. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder