Nyheter

Høring: Ikraftsetting av endringer i oppbevaringstiden for primærdokumentasjon - utredning av lov- og forskriftsendringer

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Skatt

Høringsnotatet omfatter Skattedirektoratets vurderinger og forslag til skatte- og avgiftslovgivningen rundt oppbevaringstid for primærdokumentasjon etter bokføringsloven. Mer

Høring - foreslått oppheving av mval. § 3-16

| Tags: Merverdiavgift

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-16 for omsetning av forvaltningstjenester fra et boligbyggelag til et tilknyttet borettslag. Mer

Forholdsmessig fradrag ved utleie av fast eiendom - kommunale idrettsanlegg

| Tags: Merverdiavgift

Uttalelse fra Skattedirektoratet om forholdsmessig fradrag for merverdiavgift ved utleie av fast eiendom. Mer

Behandling av merverdiavgift ved rabatter i bilbransjen

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et fellesskriv gitt retningslinjer for behandling av merverdiavgift og dokumentasjon av grunnlaget for rabatten når det utbetales rabatter der salget av bilene har gått fra bilimportør via bilforhandler til leasingselskap, mens rabatten utbetales direkte fra bilimportør til leasingselskapet. Mer

Nye retningslinjer om merverdiavgift ved internasjonal tjenestehandel

| Tags: Merverdiavgift

OECD har publisert retningslinjer for merverdiavgiftsbehandling ved internasjonal tjenestehandel mellom næringsdrivende (B2B). Hensikten med disse retningslinjene er å gi internasjonale standarder for å motvirke både dobbeltbeskatning og utilsiktet ikke-beskatning. Mer

Nytt tema: Kassedifferanse

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet tar for seg bokføring av kassedifferanser igjennom året og ved årsslutt. Mer

Nytt tema: Kjøp og salg av gull

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet gjelder kjøp og salg av gull ned til en finhetsgrad på 325 tusendeler, uansett form på gullet, når det omsettes etter vekt og finhetsgrad. Dvs. at omsetning av smykker, klokker og andre gjenstander ikke omfattes av dette temaet. Mer

Endring i merverdiavgiftsforskriften - Overføring av justeringsforpliktelse

| Tags: Merverdiavgift

Forskriftsendringene gjelder justering av inngående merverdiavgift i forbindelse med fisjon/fusjon og bruk av "hjelpeselskap". Endringene trer i kraft straks. Mer

Nytt tema: Tilleggsavgift (merverdiavgift)

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Omhandler bl.a. vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift samt bokføring av avgiften. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder