Nyheter

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.8.2015

| Tags: IFRS, Revisjon, Årsregnskap

Norsk Regnskapsstiftelse oppdaterte veiledningen om pensjonsforutsetninger pr 31. august 2015. I tillegg til oppdatering av forutsetningene med data pr. 31. august 2015 har veiledningen blitt kortet noe ned. Mer

Registrering i Foretaksregisteret innen årsskiftet

| Tags: Aksjeselskaper, Revisjon, Styrearbeid

Brønnøysundregistrene har kunngjort fristene for registrering innen årsskiftet. Mer

Avvikling - regnskapsoppstillinger

| Tags: Aksjeselskaper, Revisjon, Årsregnskap

I forbindelse med avvikling av selskaper skal det lages en rekke regnskapsmessige oppstillinger. Vi har laget et tema og maler i den forbindelse. Mer

Finanstilsynets tematilsyn om revisjon av bank

| Tags: Bank/finans, Revisjon

Bakgrunnen for tilsynet er at banker har en viktig samfunnsmessig funksjon og er derfor underlagt omfattende regulering og offentlig tilsyn. Finanstilsynet mener at enda større oppmerksomhet rundt dette i revisjonsutførelsen vil bidra til å støtte opp under revisors rolle som allmennhetens tillitsperson. Mer

Høring - revisors rapportering

| Tags: Revisjon

Høringen gjelder forslag til ny revisjonsberetning og oversettelse av revisjonsstandardene vedrørende revisors beretning. Den nye beretningen skal etter forslaget benyttes første gang ved revisjon av regnskaper som avsluttes 15. desember 2016 eller senere. Mer

Høring - Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Finansdepartementet har sendt på høring et forlag om nøytral merverdiavgift i helseforetakene. Mer

Bekreftelser av offentlige tilskudd må være uavhengige

| Tags: Revisjon

Revisorforeningen mener at regnskapsfører eller en annen som deltar i utarbeidelsen av den informasjonen som skal bekreftes ikke er tilstrekkelig uavhengig til å sikre at tilskudd er gitt på riktig grunnlag. Mer

Erstatning for mangelfull rådgivning og revisjon

| Tags: Revisjon

Revisor opptrådte erstatningsbetingende uaktsomt ved å gi råd om gjennomføring av en modell for fradragsføring av merverdiavgift, uten samtidig å opplyse revisjonsklienten om at frivillig registrering i henhold til merverdiavgiftslovgivningen var en nødvendig forutsetning for fradragsføringen. Mer

Uavhengig attestasjon etter ISAE 3000

| Tags: Revisjon

ISAE 3000 dekker attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk økonomisk informasjon. Vi har utarbeidet et engasjementsbrev og en uttalelse som kan brukes ved denne type oppdrag. Mer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

| Tags: Revisjon

Resultater fra kvalitetskontrollen i 2014 viser en markant økning i antall kontroller som ikke godkjennes, og hvor revisorene dermed får ny kontroll i 2015. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder