Nyheter

Oppnevnelse av revisor- og regnskapsførerlovutvalget

| Tags: Bokføring, Revisjon

Regjeringen har den 02.10.2015 oppnevnt et utvalg som skal vurdere og foreslå endringer i regelverket for revisjon, revisorer og regnskapsførere. Mer

Nytt rammeverk for attestasjonsoppdrag og revidert ISAE 3000

| Tags: Revisjon

Oppdatert standard og rammeverk har virkning for attestasjonsuttalelser som avgis 15. desember 2015 eller senere. Mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.8.2015

| Tags: IFRS, Revisjon, Årsregnskap

Norsk Regnskapsstiftelse oppdaterte veiledningen om pensjonsforutsetninger pr 31. august 2015. I tillegg til oppdatering av forutsetningene med data pr. 31. august 2015 har veiledningen blitt kortet noe ned. Mer

Registrering i Foretaksregisteret innen årsskiftet

| Tags: Aksjeselskaper, Revisjon, Styrearbeid

Brønnøysundregistrene har kunngjort fristene for registrering innen årsskiftet. Mer

Avvikling - regnskapsoppstillinger

| Tags: Aksjeselskaper, Revisjon, Årsregnskap

I forbindelse med avvikling av selskaper skal det lages en rekke regnskapsmessige oppstillinger. Vi har laget et tema og maler i den forbindelse. Mer

Finanstilsynets tematilsyn om revisjon av bank

| Tags: Bank/finans, Revisjon

Bakgrunnen for tilsynet er at banker har en viktig samfunnsmessig funksjon og er derfor underlagt omfattende regulering og offentlig tilsyn. Finanstilsynet mener at enda større oppmerksomhet rundt dette i revisjonsutførelsen vil bidra til å støtte opp under revisors rolle som allmennhetens tillitsperson. Mer

Høring - revisors rapportering

| Tags: Revisjon

Høringen gjelder forslag til ny revisjonsberetning og oversettelse av revisjonsstandardene vedrørende revisors beretning. Den nye beretningen skal etter forslaget benyttes første gang ved revisjon av regnskaper som avsluttes 15. desember 2016 eller senere. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder