Nyheter

Høring - begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap - utfyllende forskrift

| Tags: Skatt

Høring om forslag til utfyllende forskrift til bestemmelsene om begrensning av fradrag for renter til nærstående, jf. skatteloven § 6-41. Forslaget innebærer unntak fra bestemmelsen i skatteloven § 6-41 sjette ledd bokstav a om at renter til en ikke-nærstående part skal anses som interne renter dersom en nærstående part har stilt sikkerhet for gjelden. Forskriften skal etter forslaget tre i kraft fra samme tidspunkt som innføringen av reglene om fradragsbegrensning for renter, det vil si fra og med inntektsåret 2014. Mer

Lovforslagene i Statsbudsjettet for 2014 er vedtatt

| Tags: Skatt

Skatteloven er endret, stort sett i tråd med forslagene som ble lagt frem ifm Statsbudsjettet for 2014, samt tilleggsproposisjonen. Endringene trer ikraft til ulik tid (15. mai 2012, fra og med inntektsåret 2013, fra og med inntektsåret 2014). Mer

Finanstilsynet advarer forbrukere om bruk av virtuelle valutaer

Det europeiske banktilsynet (European Banking Authority, EBA) advarer forbrukerne mot mulig risiko ved å kjøpe, handle med og inneha virtuelle valutaer slik som Bitcoin. Finanstilsynet har deltatt i utarbeidelsen av denne advarselen. Mer

Takseringsreglene 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har fastsatt takseringsregler for 2013. Mer

Bruk av bitcoins - skatte- og avgiftsmessige konsekvenser

| Tags: Merverdiavgift, Skatt

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse redegjort for den skatte- og avgiftsmessige behandlingen av bitcoins ("virtuell valuta"). Mer

Endringer i forslaget til statsbudsjett for 2014

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Regjeringen Solberg har lagt frem en tilleggsproposisjon til det opprinnelige forslaget til statsbudsjett for 2014. Mer

Nytt tema: Førstehjelpsutstyr/kurs

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Kjøp,salg og leie av førstehjelpsutstyr og førstehjelpskurs. Mer

Ny kalkulator: Firmabil vs egen bil

| Tags: Lønn, Skatt

Kalkulatoren sammenligner firmabilordningen mot bilgodtgjørelse og lønnskompensasjon. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder