Nyheter

Nytt tema: Bokføring av utsatt skatt og utsatt skattefordel

| Tags: Bokføring, Skatt

Temaet tar for seg bokføring av utsatt skatt og utsatt skattefordel. Mer

Regelendringer fra 1. januar 2016

| Tags: Bank/finans, Lønn, Skatt

Finansdepartementet har laget en oversikt over noen viktige regelendringer på eget ansvarsområde fra 1. januar 2016. Mer

Forsinkelsesrente for første halvår 2016 og standardkompensasjon for 2016 er fastsatt

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,75 % og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 370 kroner fra 1. januar 2016. Mer

Ny likningsoppgave - Skattefrie utbetalinger fra off. myndigheter

| Tags: Kommunerevisjon, Kommuneøkonomi, Lønn, Skatt

Offentlige myndigheter skal fom inntektsåret 2015 levere opplysninger til Skatteetaten om skattefrie utbetalinger. Mer

Forslag til ny lov om skatteforvaltning

| Tags: Lønn, Skatt

Regjeringen fremmet forslag til ny skatteforvaltningslov den 11.12.2015. Mer

Betalinger til selvstendig næringsdrivende

| Tags: Lønn, Skatt

Alle næringsdrivende oppdragsgivere som har foretatt utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret 2015 skal levere opplysninger om dette i eget skjema. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder