Nyheter

Høring vedr land-for-land-rapportering for skatteformål

| Tags: Skatt

Finansdepartementet foreslår endringer i ligningsloven slik at morselskap får plikt til å levere en land-for-land-rapport med opplysninger bl.a. om fordeling av inntekter og skatt i de landene der konsernet har foretak. Høringsfristen er satt til 25.01.2016. Mer

Høring vedr land-for-land-rapportering for skatteformål

| Tags: Skatt

Finansdepartementet foreslår endringer i ligningsloven slik at morselskap får plikt til å levere en land-for-land-rapport med opplysninger bl.a. om fordeling av inntekter og skatt i de landene der konsernet har foretak. Høringsfristen er satt til 25.01.2016. Mer

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands 2016

| Tags: Lønn, Skatt

Satsene i «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands», reguleres ikke for 2016, jf. reguleringsbestemmelsen i § 15. Dette betyr at satsene forblir de samme som gjelder for 2015. Mer

Endringer i statsbudsjettet for 2016

| Tags: Lønn, Skatt

Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet har blitt enige om en helhetlig avtale om statsbudsjettet 2016. Mer

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands 2016

| Tags: Lønn, Skatt

Satsene i «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands», reguleres ikke for 2016, jf. reguleringsbestemmelsen i § 15. Dette betyr at satsene forblir de samme som gjelder for 2015. Mer

Endringer i statsbudsjettet for 2016

| Tags: Lønn, Skatt

Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet har blitt enige om en helhetlig avtale om statsbudsjettet 2016. Mer

Herkules Capital - skattemessig klassifisering av carried interest

| Tags: Skatt

HR avsa dom i Herkules-saken den 12.11.2015. Mer

Herkules Capital - skattemessig klassifisering av carried interest

| Tags: Skatt

HR avsa dom i Herkules-saken den 12.11.2015. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder