Nyheter

Styreleder og daglig leders erstatningsansvar

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Saken gjelder krav om erstatning etter kjøp av fritidsbåt fra Norsk Båtsenter AS. Avgjørelsen omfatter to separate søksmål forent til felles behandling, hvor det var påberopt ulike ansvarsgrunnlag. Bl a spørsmål om erstatningsansvar for styreleder og daglig leder pga ansvarsbetingende uaktsomhet. Mer

Nye dokumenter: Ordinært selskapsmøte i ANS/DA - behandling av årsregnskap

DIB har laget maler for innkalling til og protokoll fra ordinært selskapsmøte i ANS og DA. Mer

Digital melding til Brønnøysundregisteret gir raskt digitalt svar

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Pressemelding fra Brønnøysundregisteret den 3. mars 2014. Mer

Ny dokumentpakke vedr valg av ny revisor

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Nå ligger maler særskilt tilpasset valg av ny revisor i ekstraordinær generalforsamling i dib. Mer

Justeringer i enkelte bestemmelser i aksjelovene

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Det er foreslått justeringer av asl/asal §§ 3-8, 4-24 (kun asl), 8-1, 9-3, 12-2 og 16-9 som justis og beredskapsdepartementet ser behov for i etterkant av endringene ved lov 14. juni 2013 nr. 40 og lov 14. juni 2013 nr. 41. Dette er konsekvensendringer eller endringer som for øvrig har nær innholdsmessig sammenheng med de nevnte endringslovene. Mer

Forbedringer i Dokumentgenerator

| Tags: Aksjeselskaper, Revisjon, Styrearbeid

Nå kan du selv velge f eks antall styremedlemmer og aksjonærer i dibs dokumenter. Du kan også velge bort punkter som ikke er obligatoriske eller aktuelle. Mer

Ny forskrift - Unntak fra kravet til redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger

| Tags: Aksjeselskaper, Revisjon, Styrearbeid

Fra 15. nov. 2013 er det ikke lenger et absolutt krav om å utarbeide redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger. Mer

Nye maler for leieavtale næringseiendom

Det er nå lagt ut maler som kan brukes ved utleie av næringslokaler/næringseiendom. Mer

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Tagger

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder