IFRS

Inneholdet i IFRS fokuserer på den praktiske anvendelsen
av IFRS i Norge.


Få gratis demo

IFRS

 

Alle EU-godkjente standarder er til enhver tid oppdatert og endringer innarbeides løpende både på norsk og engelsk. Produktet inneholder dessuten praktiske eksempelregnskaper med noter og sjekklister på norsk og engelsk både for full IFRS og Forenklet IFRS. IFRS er en tilleggsmodul til dib.

 

Speile engelsk standard mot norsk oversettelse

En speil-funksjon i dib lar deg enkelt se IFRS-standardene på engelsk paralelloppstilt med den norske oversettelsen. Denne funksjonen kan være nyttig for bedre å forstå ordlyden i standarden og for å finne frem til riktig terminologi på enten norsk eller engelsk.

Dokumentpakker og tema

Søk på tema

IFRS (EU) innholder en rekke praktiskehjelpemidler til bruk i utarbeidelsen og kvalitetssikringen av IFRS-regnskapet:

 • Dokumentpakker med eksempelregnskaper, notemaler og sjekklister samlet i ulike pakker;
  • Full IFRS på norskog engelsk
  • Forenklet IFRS på norsk
 • Tema - oversikt og veilendning til relevante kilder på sentrale tema

Aktuelle håndbøker

 • IFRS i Norge - en teoretisk bok med fokus på regelverk. Utgitt av Ernst & Young
 • IFRS Håndboken - en brukervennlig og praktisk bok som tar for seg utfordringer knyttet til utarbeidelse av IFRS regnskaper. Boken inneholder henvisninger til regelverk og gode eksempler på utvalgte problemsstillinger. Utgitt av Ernst & Young.

Praktiske verktøy

Praktiske verktøy

 • Eksempelregnskap med noter på norsk og engelsk - IFRS
 • Eksempelregnskap med noter på norsk – Forenklet IFRS
 • Sjekklister med dynamiskfunksjonalitet (norsk/engelsk):
  • Notesjekklister - Full IFRS/Forenklet IFRS/Tilleggskrav etter regnskapsloven
  • Delårsrapportering
  • Tap ved verdifall
  • Endringer i IFRS standardene
  • Forskjeller mellom IFRS og GRS

Øvrige kilder

 • Konsoliderte EU godkjente standarder
  • IAS/IFRS (norsk og engelsk)
  • SIC/IFRIC (norsk og engelsk)
 • Forskrifter og kommisjonsforordninger
 • Status på EU kommisjonens godkjennelse av IFRS
 • Uttalelser, offentlige brev og artikler fra Finanstilsynet, NRS, Ernst & Young, Oslo Børs, m.m

Oppslaget er utarbeidet i samarbeid med Ernst & Young og er til enhver tid oppdatert med de siste endringene. Ønsker man å følge med på kommende endringer og nye standarder på IFRS området anbefaler vi et tilleggsabonnement på IFRS (IASB).

Gratis demotilgang

Dynamiske Sjekklister

Tilpass sjekklister til ditt behov – vi oppdaterer ved endringer

 • Lag maler
 • Fjern ikke-aktuelle punkter
 • Legg inn kommentarer
 • Fyll ut sjekklisten direkte i dib
 • Gjenbruk år etter år
 • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert
  – den jobben tar vi

Våre kunder om dib

"Jeg synes dib er oversiktlig og letthåndterlig. dib er en bra kvalitetssikring og et godt oppslagsverk for meg som rådgiver og konsulent. Jeg kan betjene mine kunder på en raskere og mer kvalitetsbevisst måte. Jeg sparer mye tid på å bruke dib og liker at det er enkelt å dele innhold med kollegaer og kunder gjennom videresendingsfunksjonen."

- Martin Hertzman
Lønn/HR Konsulent, Azets Insight AS

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder