Nytt skjema: Til bruk ved innhenting og registrering av opplysninger om arbeidstakere

Vi har laget et nytt skjema som kan benyttes til innsamling og registrering av opplysninger som vil være relevante å etterspørre ifm nyansettelser og andre typer arbeidsforhold.

Arbeidsgiver vil ha behov for å registrere en del opplysninger om arbeidstakeren med det formål å kunne administrere arbeidsforholdet. Det vil for eksempel være aktuelt å be arbeidstaker om bankkontonummer ifm overføring av lønn, informasjon om antall barn og deres fødselsår for å få oversikt over arbeidstakerens rett til fravær, navn på pårørende og pårørendes kontaktinformasjon etc.

Innsamling, registrering og lagring av slike opplysninger er å for øvrig å anse som behandling av personopplysninger og reguleres av personopplysningsloven.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder