Få 24-timers
demotilgang til dib!

Særfradrag

Særfradrag20132014
Helt særfradrag for uførhet, jf. sktl. § 6-81kr 32 000kr 32 000
For store sykdomskostnader (nedre grense), jf. sktl. § 6-83kr 9 180kr 9 180
For enslige forsørgere (ny i 2013)*kr 47 160kr 48 804

Særfradrag for uførhet:

Er du uførepensjonist får du særfradrag for uførhet når:

  • Du er minst 2/3 ufør – helt særfradrag
  • Mindre enn 2/3 ufør – halvt særfradrag

Endringer fra og med inntektsåret 2012:

Særfradraget for store sykdomsutgifter fases ut over en periode på tre år, se merknadene til sktl. § 6-83.

* Erstatter skatteklasse 2 for enslige forsørgere.


Test dib gratis og finn oppdatert informasjon og praktiske verktøy.

Dokumentgenerator Pluss

www.kontohjelp.no

www.kontohjelp.no  

 

Det du trenger
til bokføringen.

kontohjelp.no gir deg lynraske svar på kontering, mva og satser med utfyllende veiledninger.

www.kontohjelp.no

Siste fra bloggen