Særfradrag

Særfradrag20142013
Helt særfradrag for uførhet, jf. sktl. § 6-81kr 32 004kr 32 004
For store sykdomskostnader (nedre grense), jf. sktl. § 6-83kr 9 180kr 9 180
For enslige forsørgere (ny i 2013)*kr 48 804kr 47 160

Særfradrag for uførhet:

Er du uførepensjonist får du særfradrag for uførhet når:

  • Du er minst 2/3 ufør - helt særfradrag
  • Mindre enn 2/3 ufør - halvt særfradrag

Endringer fra og med inntektsåret 2012:

Særfradraget for store sykdomsutgifter fases ut over en periode på tre år, se merknadene til sktl. § 6-83.

* Erstatter skatteklasse 2 for enslige forsørgere.

Se flere aktuelle satser

Har du ikke dib?

Be om tilbud

Gratis demotilgang

Navn / Firmanavn
E-post
Telefon (valgfritt)

Alle aktuelle satser