Særfradrag

Særfradrag 2015 2014
Helt særfradrag for uførhet, jf. sktl. § 6-81

Utgår

kr 32 004
For store sykdomskostnader (nedre grense), jf. sktl. § 6-83 kr 9 180 kr 9 180
For enslige forsørgere (ny i 2013)* kr 48 804 kr 48 804

Særfradrag for uførhet:

Er du uførepensjonist får du særfradrag for uførhet når:

  • Du er minst 2/3 ufør - helt særfradrag
  • Mindre enn 2/3 ufør - halvt særfradrag

Endringer fra og med inntektsåret 2012:

Særfradraget for store sykdomsutgifter fases ut over en periode på tre år, se merknadene til sktl. § 6-83.

* Erstatter skatteklasse 2 for enslige forsørgere.

Se flere aktuelle satser

Få demotilgang
og prøv dib gratis

Alle satser på ett sted!
Alltid oppdatert!

få gratis demo


Vi sender deg gjerne også
et uforpliktende tilbud.

be om tilbud

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp
Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Prøv kontohjelp

900 kr i året per bruker

Gratis demotilgang

Navn / Firmanavn
E-post
Telefon (valgfritt)

Alle aktuelle satser