Aktuelle satser

Særfradrag

Særfradrag20132014
Helt særfradrag for uførhet, jf. sktl. § 6-81kr 32 000kr 32 000
For store sykdomskostnader (nedre grense), jf. sktl. § 6-83kr 9 180kr 9 180
For enslige forsørgere (ny i 2013)*kr 47 160kr 48 804

Særfradrag for uførhet:

Er du uførepensjonist får du særfradrag for uførhet når:

  • Du er minst 2/3 ufør – helt særfradrag
  • Mindre enn 2/3 ufør – halvt særfradrag

Endringer fra og med inntektsåret 2012:

Særfradraget for store sykdomsutgifter fases ut over en periode på tre år, se merknedene til sktl. § 6-83.

* Erstatter skatteklasse 2 for enslige forsørgere.Gratis demotilgang

Navn / Firmanavn
E-post
Telefon (valgfritt)