Samarbeidspartnere

Våre faglige samarbeidspartnere er ledende aktører innen revisjon, rådgivning og jus. Det beste oppslagsverket får man ved å samarbeide med de beste fagmiljøene.

Hva gjør samarbeidspartnerne?
DIBkunnskaps egen fagavdeling står for all oppdatering og det meste av utviklingen knyttet til innholdet i dib. En del innhold kvalitetssikres rutinemessig av samarbeidspartnerne, mens annet innhold kvalitetssikres ved behov. Dette innebærer at du kan være trygg på at kunnskapen og de praktiske verktøyene er i henhold til lover og regler og at innholdet alltid er praktisk rettet mot din hverdag.

Ernst & Young er samarbeidspartner på fagområdene Regnskap og IFRS (EU). Det verdensomspennende revisjons - og rådgivningsselskapet har ca. 1650 medarbeidere i Norge, fordelt på mer enn 30 kontorer over hele landet.

Proff Forvalt er integrert med Dokumentgenerator. Foretaks- og rolleinfo samt informasjon om aksjeeiere hentes automatisk inn i dokumentene som fylles ut.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig er samarbeidspartner på fagområdene Aksjeselskaper og Børs/Verdipapirer.

Oslo Børs leverer regler, retningslinjer og maler for selskaper med noterte papirer på Oslo Børs.

Universitetsforlaget leverer aktuelle kommentarutgaver og fagbøker til ulike bokpakker i dib.

Revisorforeningen er samarbeidspartner på fagområdet Revisjon. Foreningen for registrerte og statsautoriserte revisorer har per januar 2015 i overkant av 5000 medlemmer.

I Maestro Årsoppgjør er det lagt inn dib-knapper i utvalgte skjermbilder for direkte søk i dib. Dette gir enkel tilgang til informasjon i dib når du er i kontekst og vil virke for alle som har et abonnement på dib.

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange behersker hele det forretningsjuridiske felt og besitter internasjonal rådgivningserfaring på bred forretningsjuridisk basis.
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange er samarbeidspartner på fagområdet Personal.

Våre kunder

Tall og fakta

startet
i
1995
over
12000
brukere
60%
av revisorene
i Norge
60%
av selskapene
på Oslo Børs