Selskapsrett

Fagområdet inneholder alle relevante selskapsrettslige dokumenter, prosessbeskrivelser og praktiske verktøy for gjennomføring av ulike prosesser/EK-transaksjoner som følger av aksjelovene.


Få gratis demo

Aksjeselskaper

 

Vi henviser dessuten alltid til oppdaterte offentlige kilder (lover, forskrifter, rettsavgjørelser etc.). Fagområdet er kvalitetssikret i samarbeid med av Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

 

Oversikt

 • Prosessbeskrivelser - steg-for-steg beskrivelse av selskapsrettslige transaksjoner (eks. fusjon, kapitalforhøyelse, stiftelse m.fl) med sjekkpunkter, fremdriftsplaner og tilhørende dokumentermaler
 • Dokumentpakker - alle relevante dokumenter prosess/transaksjon i ett bilde. Praktisk for brukere som ikke har behov for prosessbeskrivelser
 • Tema - oppslag som gir deg relevant veiledning, praktiske verktøy, alle aktuelle kilder og eventuell kontering for den problemstillingen du søker.

Oppdaterte kilder

 • Aksjeloven (norsk/engelsk) - paralelloppstilt som et speil
 • Allmennaksjeloven (norsk/engelsk) - paralelloppstilt
  som et speil
 • Foretaksregisterloven, SE-loven, m.fl
 • Aktuelle forskrifter og forarbeider
 • Over 950 relevante rettsavgjørelser
 • En rekke uttalelser fra Justisdepartementet, Oslo Børs, DnR, Skatteetaten mfl.

Gratis demotilgang

Dokumentgenerator

Fyll ut alle dokumentene i én operasjon

 • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
 • Se endringene "live" mens du fyller ut
 • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Bokpakke

Aarbakkes anerkjente kommentarutgave til aksjelovene er en sentral del av denne bokpakken på selskapsrett.

 • Full søkbarhet - raskt og enkelt
 • Linker til alle henvisninger i bøkene
 • Litteratur satt i sammenheng med oppdaterte lover,
  maler og sjekklister

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder