Styrearbeid

Fagområdet er en av de mest omfattende på området styrearbeid i Norge.

I samarbeid med StyreConsult har vi utviklet veiledninger og maler/dokumenter som berører styrets arbeid.


Få gratis demo

Aksjeselskaper

 

Praktiske verktøy

Praktiske verktøy

 • Eksempler på styrepapirer per type selskap
 • Sjekklister for styret
 • Årsplan
 • Styrets oppgaver og ansvar
 • Formalia: Aksjeeierbok, aksjeeierregister etc.
 • Dokumenter i forbindelse med generalforsamling

Temaoppslag

Oppslaget gir deg en rekke tema knyttet til styrets oppgaver og plikter med utfyllende kommentarer og praktiske verktøy

Oppdaterte kilder

 • Lover og forskrifter relatert til styrearbeid
 • Relevante rettsavgjørelser
 • Uttalelser og anbefalinger, herunder Norsk Anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Gratis demotilgang

Dokumentgenerator

Fyll ut alle dokumentene i én operasjon

 • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
 • Se endringene "live" mens du fyller ut
 • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder