Uavhengig attestasjon etter ISAE 3000

Tags: Revisjon

ISAE 3000 dekker attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk økonomisk informasjon. Vi har utarbeidet et engasjementsbrev og en uttalelse som kan brukes ved denne type oppdrag.

Uttalelsen er basert på ISAE 3000.49 som gir en oversikt over hvilket innhold en attestasjonsuttalelse etter denne standarden bør inneholde. Både uttalelsen og engasjementsbrevet er enkle å tilpasse det enkelte oppdrags spesifikke forhold.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder