Renter ved endring i skatte- og avgiftskrav etter vedtak og egenretting

Rentetyper 1. januar 2017 1. januar 2016
sktbl. § 11-2 Renter ved økning av skatte- og avgiftskrav 1,50 % 1,75 %

sktbl. § 11-4 Renter ved nedsettelse av skatte- og avgiftskrav

0,50 % 0,75 %

Ved en økning i skatte- og avgiftskrav, betales renter på økningen. Renten er ment å kompensere for likviditetsfordel som har vært. Tilsvarende fås rentegodtgjørelse dersom det skjer en nedsettelse av skatte- og avgiftskrav.

Rentesatsen på økning i skatte- og avgiftskrav tilsvarer Norges Banks styringsrente pr. 1. januar pluss et prosentpoeng. Rentesatsen på tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt eller avgift tilsvarer Norges Banks styringsrente pr. 1. januar, se sktbl. § 11-6 (2).

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder