Årsregnskapet må leveres elektronisk fra årsskiftet

Fra 1. januar 2015 bortfaller adgangen til å sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret på papir. I stedet blir det pliktig å sende det inn elektronisk via Altinn. Årsregnskap som sendes per post til Regnskapsregisteret vil bli returnert uten saksbehandling.

Med virkning fra 1. januar 2015 er det innført plikt til å levere årsregnskapet elektronisk via Altinn. I 2014 mottok Regnskapsregisteret 44.000 årsregnskap på papir, mens 260.000 årsregnskap ble levert via Altinn.

Det er noen unntak fra denne plikten som følge av systemtekniske begrensninger i portalen:

  • Foretak som har satt opp årsregnskapet etter den internasjonale regnskapsstandarden IFRS kan velge om de vil levere via Altinn eller per e-post (i pdf-format).
  • Indre selskap (ikke-juridisk person, som ikke har organisasjonsnummer) må sende årsregnskapet per e-post. Det må benyttes ikke direkte redigerbart pdf-format.

Det vil heller ikke i 2015 påløpe forsinkelsesgebyr før etter 1. september. Finansdepartementet har fastsatt forskrift som viderefører ordningen med én måneds utsatt frist ved elektronisk innsending av årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret. Videreføringen av utsatt frist gjelder for regnskapsår som avsluttes senest 30. juni 2015.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud