Administrativ forpleining / småutgifter

Administrativ forpleining (statens regulativ) Inntektsåret 2016 Inntektsåret 2015
Norge Administrativ forpleining avvikles fra 1. januar 2016 Reglene/satsen er fjernet
Utlandet kr 90
Småutlegg (Skattedirektoratets forskuddssatser) Inntektsåret 2016 Inntektsåret 2015
Norge/utlandet

Godtgjørelse for småutgifter kan ikke utbetales trekkfritt.

kr 1001

1 Se Skattedirektoratets forskuddssatser for 2015 (SKD 191214, pkt. Skattedirektoratets forskuddssatser for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser i 2015

Satsene utbetales pr. 24. time (hvert døgn).

For inntektsåret 2015:

Når kosten på tjenestereiser er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller arrangør/vertskap utbetales det ikke kostgodtgjørelse, men det kan utbetales en særskilt godtgjørelse som er ment for å dekke ulegitimerte småutgifter (bruspenger), jf. takseringsreglene §§ 1-2-2 (5) og 1-2-3 (5). Denne godtgjørelsen kan utbetales trekkfritt så lenge den ikke overstiger beløpene fastsatt over.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder